« Back

POSOLSTVO PANNY MÁRIE PRE ĽUDSTVO DANÉ LELLOVI. 05/02/11

POSOLSTVO PANNY MÁRIE PRE ĽUDSTVO DANÉ LELLOVI. 05/02/11

...lebo mnohí z Vás sú presvedčení, že všetko končí tuná. Je to však najväčšie klamstvo Satana a Ja, ako Mama, deti moje, chcem, aby sa nik nestratil. Lebo Vás milujem!

Drahé deti, dnes Vás pozývam, aby ste prešli cestou zmierenia so Sebou Samými. Drahé detičky, pozývam Vás tešiť sa z radosti, že prichádzam medzi Vás. Tešte sa!
Detičky moje, mnohé milosti Boh chce darovať ľudstvu, tým, že Mňa darúva Vám. Deti, vedzte, že Ja som bola prvou Nositeľkou Slova. Dnes, môj Syn Ježiš, mi dovoľuje byť dlho medzi Vami; vedzte, že môj Syn šiel pripraviť miesto pre každého z Vás; preto Vás pozývam k modlitbe a k odpusteniu, za dar večnosti; lebo mnohí z Vás sú presvedčení, že všetko končí tuná. Je to však najväčšie klamstvo Satana a Ja, ako Mama, deti moje, chcem, aby sa nik nestratil. Lebo Vás milujem!
Modlite sa, modlite sa, modlite sa, aby sa uskutočnili všetky Božie plány! Ďakujem, že ste odpovedali na moje volanie! Žehnám Vás v mene Otca i Syna i Ducha Svätého!

https://www.incamminoconmaria.it/2011/02/05/posolstvo-panny-marie-pre-ludstvo-dane-lellovi-05-02-11/?lang=sk

Autorom obrazu Svätého Archanjela Michala je Guido Réni. Obraz sa nachádza v kostole kapucínov na ulici Via Veneto v Ríme.