« Back

POSOLSTVO PRE ĽUDSTVO DANÉ PANNOU MÁRIOU LELLOVI 06/07/19

Komentár k Posolstvu

POSOLSTVO PRE ĽUDSTVO DANÉ PANNOU MÁRIOU LELLOVI 06/07/19    

            Komentár k Posolstvu

Pozor! Tento text nieje komentár “všetko pripravené”, je to skôr náčrt pre zdieľanie sa počas stretnutí Máriinych pútnikov - dei Pellegrini di Maria.

Dať všetku lásku Otca                                                                                                                                 

Trojičný rozmer je prítomný aj v Posolstvách. Mária je poslaná Otcom, aby rozdala poklady Otca. Zvyčajne Svätá Panna rozpráva o Synovi.

Mama utešiteľka.                                                                                                                                                               

Prvé čítanie večernej omše bolo zo 14. nedeľe cez rok: Izaiáš 66, 10n:” Budete sať, v lone vás budú varovať a na kolenách vás budú láskať. Ako keď niekoho teší matka…“ Svätá Terézia z Lisieux veľmi milovala tento úryvok.

V mnohých Lellových posolstvách Mária sa predstavuje ako Matka Útechy. Ľudstvo nieje iba hriešne; je aj v úzkosti. Potrebuje útechu!

Poďakovanie Márie za svoju prítomnosť medzi nami.                                                                                                        

Počas 33 rokov, Matka Útechy prišla medzi nás veľa, veľa krát! Nesmieme zabúdať na tento nesmierny dar!

Prijať Slovo Boha                                                                                                                                                         

Náboženstvo Máriiných Pútnikov je jednoduché, neodlišuje sa od prítomného v Evanjeliu. V Medjugorjí, v našej duchovnej rodine, koľkokrát Mária žiadala vrátiť sa k Biblii, k Slovu Boha!

Stať sa evanjelizátormi bez strachu                                                                                                                     

Ohlasovať dobrú novinu všetkým, nám naháňa strach. S pomocou Ducha Svätého to môžme dokázať. Urobiť si každý večer apoštolské spytovanie svedomia: dnes, koľkokrát som rozprával o Ježišovi?

Oddialiť všetko to, čo odlučuje od Syna                                                                                                            

Strmá cesta odlúčenia sa od všetkých stvorení, podľa učenia Evanjelia, svätého Jána z Kríža a všetkých svätých, zdá sa byť neľudské. Postupne, Duch Svätý dáva pochopiť, že “tesná je brána a úzka cesta, čo vedie do života!“ Mt 7, 14.

Mária vidí, každého z nás a pozná svoj zmätok                                                                                                  

Dnes, koľko ľudí žije bez nádeje, smutní v samote.

Nesmierne tajomstvo, prekrásne: Mária hovorí, že je blízko každého zo 7 miliárd ľudí!

Obetovať všetko to, čo nedokážeme pochopiť na tejto zemi                                                                                     

Je veľa, veľa problémov v súčasnej kultúre: nová fyzika, genéza sveta, trvanie genézy sveta, všade utrpenia, problémy spojené s dlhovekosťou, s umelou inteligenciou… Na úrovni náboženstva: biblická kritika, víťazný beh islamu počas 13. storočí, škandály, rozdelenia v Cirkvi, pochybovanie mnohých dobrých ľudí atď. atď;

Veci zeme sú klamné; túžiť po tých z Neba                                                                                            

Nieje príliš ľahké, žiť duchovnosť premeny Sveta podľa Gaudium et Spes, a, zároveň, byť verní tradičnej duchovnosti: “Myslite na to, čo je hore, nie na to, čo je na zemi…“ Kol 3, 2.

Satan nás presviedča o tom, že niesme milovaní                                                                                                                       

Diabol nás necháva na telesnej úrovni.

Z čisto prirodzeného hľadiska, zdá sa, že vo svete sa všetko deje náhodou. Zdá sa, že Boh zabúda, možno pohŕda: svojimi stvoreniami, svetom a jeho dejinami. Iba temná viera, osvietená Zjavením nás presviedča o opaku. Pozri, napríklad, učenie Konzolaty Betronovej. 

Otec M.F.