« Back

Rozlišovanie

Rozlišovanie

 ...charizmy do každodenného života Cirkvi.  A k tomuto treba VYCHOVÁVAŤ. Následne v texte sa budeme snažiť nepoužívať výraz "nadprirodzená milosť", aby sme sa vyhli pýche, záľube v lacných senzáciách, sláve, v kulte osobnosti. Uprednosňujeme výrazy: konkrétna milosť, osobitná milosť, neobvyklá milosť, charizma. Taktiež, obyčajne nepovieme, že Lello je "vizionár". Tento termín je obmedzený, často, v bežnej reči, pejoratívum. Pre nás, Lello je "Máriin učeník", duša vybraná pre misiu. Taktiež je to bežný kresťan, hriešnik na ceste k dokonalosti. Nieje svätý; môže zablúdiť, stať sa diablovou korisťou, zatratiť sa... Budem sa snažiť vyhnúť zdvojeniam. Lellov príbeh nájdete na stránke hnutia pod rubrikami "Chi siamo?", "Messaggi", "Libretto". Knižočka na papieri Il Bacio di Maria obsahuje tie isté iformácie, spolu s textom najdôležitejších posolstiev od roku 1986 do roku 2015.

 

PREDSTAVENIE AUTORA týchto riadkov.

Už pätdesiat rokov sa zaoberám duchovnými osobami, prorokmi, charizmatikmi. Niesom chranený pred omylom. Jeden, dvakrát som sa pomýlil v záležitostiach mystiky. Dúfam, že toto poníženie ma navždy ochráni pred ilúziou neomylnosti! Zastávam túto metódu na pozorovanie osôb obdarených osobitnými charizmami: otvoriť svoje srdce, počúvať, pozorovať, žiť v priebehu súčasného života, poznať jeho rodinu, doprevádzať, diela, ktoré sa zrodili z tejto milosti... (na prehĺbenie pozri knihu La Chiesa e i suoi profeti, edizione Segno). Za posledný rok som sledoval Lella krok za krokom s empatiou, všade. Hodiny a hodiny som do vypovedal, modlil som sa s ním, jedával som s ním, cestoval som s ním, poznal som jeho rodinu, svojich priateľov, svojich spolupracovníkov... Musím dodať, že Lello má už tridsať rokov, ako duchovného otca, hodnotného človeka, svojho starého farára. Kedže niesom vodcom jeho duše, cítim sa byť slobodnejší rozprávať verejne o ňom.

 

PROSTREDIE.

NEAPOL: Lello, z Grumo Nevano, je predovšekým neapolčan. Počas storočí, Neapol bol najväčším mestom Talianska. Neapol je metropolou lúpežníkov a svätých. Lello nezapiera svoju vlasť, miluje jej mystický zápal, vášeň, prvenstvo pripisované hodnotám srdca, zmysel pre spoločenstvo a pre štedrosť, pryštiacu radosť, zmysel pre humor, vedieť sa vymotať...

 

RODINA.

Lello si ctí svojich rodičov (analfabetov), ich štedrosť v krajnej chudobe. Jeho mama zomrela. Bola to osoba úsudku a autority, vedela dosiahnuť zhodu medzi všetkými. Otec, z hnutia neokatechumenov, je spokojný so svojím synom, bez pýchy. Rodičia žili vo Frosinone, robili malé práce, ako je oprava hrncov, hranie na harmonike. Bez prirodzených potratov by ich bolo dvadsaťstyri detí (ako v rodine sv. Kataríny Sienskej). Prežilo ich dvanásť, dnes je ich jedenásť; Lello je č. 9.

 

DETSTVO.

Lello sa narodil v siedmom mesiaci tehotenstva. Ked mal štyri roky nerozprával a nechodil. Neskôr, ako nájdete v rubrike "Libretto", bol to chlapec dobrý a radostný, ktorý, bohužiaľ, spôsoboval veľa starostí, lebo nechcel chodiť do školy. Mária si ho vybrala, lebo "nevedel čítať, ani písať". Táto jednoduchosť nám pripomína sv. Jozefa Kupertínskeho. Počas jeho existencie lavína "prozreteľností" naplnila  jeho medzery. Potvrdenie o štúdiu zázračné, vodičský preukaz zázračný!

 

MLADOSŤ.

Mladosť prežíval, ako uletený vták, ako odtrhnutý kôň. Rád žil na ulici, bez "úradných hodín", bez lístka na vlak, s mnohými priateľmi. Mal dve vášne: tanec a starostlivosť o svoje vlasy. Nežil pohoršujúci život, ale život podľa sveta, bez pravej viery. Aj prvé sväté prijímanie urobil bez najmänšieho zápalu. Trikrát bol zasnúbený. Fotgrafie z tej doby nám ukazujú veľmi príjemného mladíka. V rodinnom dome, ktorý bol vždy otvorený, dlho do noci bolo veľa ľudí, ktorí sa sami pozývali na návštevu.

 

OBRÁTENIE.

Radikálna zmena života pre nasledovanie Ježiša začala koncom roku 1985 v Oliveto Citra, mieste kde sa Mária zjavila viacerým deťom. Bol navštíviť to miesto. Na začiatku tie nadprirodzené udalosti sa zdali byť pravé. Neskôr však, viacerí vizionári nevytrvali pri výstupe k dokonalosti. Na začiatku Lello navštevoval často to miesto; dokonca aj jeden čas žil v tej dedinke. Napriek tomu, po roku 1990, jeho milosť nebola viac viazaná k tomuto centru modlitby. Pre niektoré osoby, táto väzba môže byť námiketkov voči pravosti svojich zjavení. Aby sme vyriešili tento problém, treba brať do úvahy dossier ako celok. To čo je dôležité je absolvované, okázalé a trvalé obrátenie Lella. Nájdeme o tom veľa dôkazov napredujúc v tomto výklade.

 

V SLUŽBE MÁRII...

Etapy apoštolskej a duchovnej cesty.

Spolu s obrátením, sa v Lellovom srdci zrodí, túžba evanjelizovať a prispieť k tomu, aby Mária bola milovaná. V júni 1986 sa zrodí prvé večeradlo. Večeradlo je mariánska modlitbová skupina, ako sa ich zrodilo veľa, obzvlášť v stope Medjugorja. Lello založil modlitbové skupiny pre dospelých a pre mladých. Dnes, tieto rôzne skupiny sú roztratené po celom Taliansku. Mnohí priatelia "z prvých hodín vo vinici" sú ešte prítomní v modlitbových skupinách. Skupiny niesú iba zbožné, ale tvoria duchovné rodiny, ktoré chcú žiť Evanjelium v celej svojej prísnosti. Všetci členovia niesú svätí, bojujú proti hriechu a proti úkladom diabla. Sú ovocím mariánskej milosti. V srci nášho priateľa sa teraz rodí druhé obrátenie. Počúvajúc Evanjelium chudoby v den sviatku sv. Mathias 1208, sv. František Assiský pýta od celebranta vysvetlenie, a hneď zvolá: "Hľa, po čom túžim!" Podobným spôsobom, Lello počuje úryvok Božieho Slova počas Svätej Omše: "nechajte nech mŕtvi pochovávajú svojich mŕtvych". Kňaz mu vysvetlí význam tohto Slova, a hneď telefonuje svojej rodine, že zanecháva svet pre úplné zasvätenie sa. Mladík sa cíti byť povolaný k službe chudobným, zvlášť drogovo závislým. Žije v rôznych komunitách a založí dve. Tak sa zaangažuje v Ríme, v Kalkate, v Bari. Aj vo svojej vlastnej farnosti založí rodinu, ktorá sa volá "Máriina škola". Tento titul je dôležitý, lebo zhrňuje ideál všetkých Lellových podnikov: vytvoriť prostredia, kde Mária je prítomná, ako kráľovná, matka, učiteľka. Priateľstvo osôb ako svätá Tereza z Kalkaty, ako sestra Elvíra, je pre nás znakom hodnovernosti. Je veľa dôkazov úcty a nehy, ktorú Matka Tereza živila voči Máriinmu poslovi. Dvojitý pobyt v Kalkate bol skúškou ohňa. Ako formátor, Lello bol "masakrovaný". Pán dovolil túto udalosť, aby pripravil jeho bolestivé vykupiteľské povolanie. Chlapec, ktorý ešte nebol svätý, spoznal vtedy obdobie váhania. Aj jeho duchovný otec mu poradil nájsť si opäť snúbenicu. Pre nás je zaujímavé pozorovať, že Pán dnes dá obrovské charizmy osobám, ktoré ešte majú slabosti. V Mariotto-Bari, Lello dokázal, že je schopný držať jednu komunitu na všetkých úrovniach. Bolo tam veľa zázrakov božej Prozreteľnosti: skutočná zlatá legenda. Život zigzag Lella mi pripomína život mnohých duší obetí. Lello mal ako buzolu poslušnosť duchovnému otcovi a poddanosť vnuknutiam Ducha Svätého. Napriek všetkému všeobecné nasmerovanie zostalo to isté: znamenať Máriinu nehu medzi horiacou láskou, v službe trpiacim údom Ježiša Krista. A tak náš moderný  "chudáčik" zobral k sebe domov chalana Sandra aspoň na desať rokov. V roku 1998, Lello zanechá všetko: rodinu, snúbenicu, vlastníctvo, a vydá sa symbolickým smerom, do Assisi. Tak po tretí raz zakúsi radikálne obrátenie, zanechá, opustí všetky ľudské istoty. Ako Abrahám, Lello je povolaný zanechať obľúbenú zem, Kampániu. V tom čase začína "skrytý život" Máriinho učeníka. Počas obdobia sedemnástich rokov sa stane obyvateľom regiónu Marky, robotníkom v obuvníckom sektore. Vnútorné charizmy nezmizli, Lello však schováva všetko, stane sa anonymným kresťanom v každodennom živote, v Cirkvi, v rôznych modlitbových skupinách. Iba v apríli v roku 2010 nastane zmena, lebo Mária mu začne dávať verejné posolstvo, každú prvú sobotu v mesiaci. 

 

Lello je ako ľadovec. Hlavná časť jeho života je skrytá. Musí pracovať, modliť sa, trpieť v skrytosti za hriešnikov, za zasvätených. Podstatný je rozvoj tejto vnútornej cesty s Ježišom a s Máriou. Dostane aj dary pre druhých ( charizmy ) , ktoré, z tajomných dôvodov, Boh chce uskutočniť viditeľnými. Medzi nimi sú Zjavenia Márie, ktoré - tak sa mi zdá - môžme zaradiť do troch skupín: 

Súkromné Zjavenia: veľmi časté, takmer každodenné. Často sú to iba návšteva pre modlitbu za rôzne úmysly, možno bez slov; neviem povedať. Často, Mária vyučuje svojho žiaka, aby sa stal synom úplne poslušným, žijúc Evanjelium v každodennom a konkrétnom živote. Tieto rozhovory poznáme iba, keď Lello nám zverí ich obsah. Toto učenie je dôležité, lebo dáva určitý štýl života rôznych komunít.

Zjavienia takmer verejné: boli početné v Grumo Nevano a v Indii v prvom období. Napríklad Mária prichádzala na návštevu takmer každý deň po večernej modlitbe v Kalkate.

 Verejné Zjavenia: v modlitbových skupinách v Grumo Nevano v osemdesiatych rokoch. Krátke posolstvo bolo často dané v rôznych modlitbových skupinách v pondelok, vo štvrtok, v piatok. Napríklad. Po desiatich rokoch skrytosti, 1. Mája 2010, Mária zvestovala, že príde v prvú sobotu v mesiaci a dá "posolstvo pre ľudstvo". Rituál týchto posledných zjavení je obyčajne ten istý: Lellovi bije srdce veľmi silno z radosti z očakávania. Je to akoby upozornenie. Mária príde ako vietor v podobe žiary, ktorá sa hneď otvorí. Je tam prítomný kríž. Početní anjeli sprevádzajú ich Kráľovnú. Zriedkavo Panna Mária ma Dieťa Ježiša na rukách. Je oblečená ako to môžme vidieť na obrazoch hnutia v bielom a v modrom. Hovorí: " Pochválený Buď Ježiš Kristus!" Potom Nebeská Mama sa modlí nad úmyslami. Zvyčajne, sa Lello nevypytuje, nežiada nič pre seba a pre svoju rodinu. Potom Mária diktuje svoje učenie. Často hovorí, že neprichádza zmeniť Božie Slovo, ale aby nám pomohla ho lepšie pochopiť. Potom Matka Božia sa chystá odísť. Požehnáva. Niekedy hovorí: "Uvidíme sa ešte". Potom ustúpi dozadu. Svetlo sa zmenší a návštevníčka zmizne.

 

RÔZNE NEOBVYKLÉ CHARIZMY.

Ako Natuzza Evolo, na svojej malej úrovni, teší sa z rôznych mimoriadných milostí. Niekedy sa jedná o vône, ktoré cítili a svedčili o nich viacerí veriaci. Stáva sa, aj keď zriedkavo, že modlitba je viditeľne zdrojom uzdravenia. Nemyslím si, že Lello má dar "cardiognosi", čítanie duše. Predsa však, nie zriedkavo, cíti hriech určitej osoby, jej zlé úmysly, lebo naopak krásu jej srdca...

 

APOLOGETIKA.

Súlad príznakov pochádzajúcich z oblastí veľmi odlišných nás vedie k tvrdeniu, že jediné vážne vysvetlenie tak mnohých udalostí je boží zásah.

 

                   MÁRIINE VYUČOVACIE HODINY.

 

POSOLSTVÁ.

Nájdeme ich v knižočke "Il bacio di Maria" a na internetovej stránke v rubrike "I Messaggi".

Výber prvých posolstiev je daný podľa rokov od 1986 po 1988.

Po dlhom období mlčania Mária sa rozhodla opäť hovoriť k svojmu ľudu. Bolo to 1. Mája 2010. Mesačné posolstvá rokov 2010 až 2015 sú na papieri aj na elektronickom zdroji.

Námietky proti posolstvám. 

"Máme Evanjelium. To nám stačí." "Prečo toľko slov? Panna Mária je príliš zhovorčivá, alebo to nieje Panna Mária kto hovorí." "Tie posolstvá sú stále rovnaké." "Tie reči sú banálne." "Táto pedagogika je žalostná; odďalujú od Svätého Písma, od viery, od toho čo je podstatné." "Z teologického hľadiska nenachádzame nič nové v týchto prehláseniach."

 

Odpoveď na námietky.

Ťažko sa mi odpovedá na tieto kritiky, lebo čiastočne s nimi súhlasím. 

Mária sa často sťažuje, že sme povrchní pri čítaní a meditovaní posolstiev.

Je to pravda, často čítam tieto slová veľmi povrchne. Keď ich znovuobjavím pri modlitbe, podčiarkujúc, dôležité časti, tak nachádzam ich pravú podstatu.

Treba vedieť, že tieto zásahy - aspoň v prípade Lella - niesú novým zjavením; ich cieľom nieje dať novú syntézu viery, alebo vrhnúť nové osobitné svetlo na doktrínu. Sú to ponuky, ktoré patria k slobodnému trhu viery. Sú určené iba tým osobám, ktoré sa cítia byť volaní týmto smerom. Nesmieme kritizovať veriacich, ktorí uprednostňujú biblickú, alebo liturgickú cestu...

Zdá sa mi, že posolstvá sú skôr povzbudeniami v zmysle 1 Korinťanom 14, 4:

"Kto prorokuje nech hovorí ľuďom na budovanie, povzbudenie a potešenie."

V tomto zmysle celá Lellova aktivita je prorocká.

 

Ďalšie dva problémy.

Prečo sa tieto príhovory volajú "Posolstvá pre ľudstvo"? Zdá sa, že sú určené malej čiastke Božieho ľudu. Nerozumiem tomuto vyjadreniu ( "posolstvá pre ľudstvo" - poznámka prekladateľa ). Zdá sa mi byť príliš enfatické. Patrí to k tajomstvám súkromných zjavení. Ďalšia otázka prichádza zo skutočnosti, že podľa obsahu, rytmu vety, výrazov na začiatku a na konci, tieto prehlásenia sa zdajú byť plagiátorstvom komunikácií z Medjugorja. Poznám dobre Lella. Viem, že on netrpí histériou, nieje simulátor ani mythomaniak. Zostáva táto hrozná otázka. Diabol môže čokoľvek napodobniť. Je to Božia opica. Takže on, falšovateľ, napodobňuje Máriu prefíkaným spôsobom? Sme slobodní si to myslieť. Avšak veľa príznakov nám narúša túto hypotézu. Duchovne ovocie, ortodoxia prehlásení, súlad medzi dejinami skupiny a podstatou vyjadrení, pokračovanie fenoménu robí túto možnosť nepravdepodobnou.

 

Pokračovanie...