« Back

Skutky.

Skutky.

Komentuje otec Laurentin (teológ René Laurentin - poznámka prekladateľa), po svojej návšteve v San Damiáne v roku 1993: " Pozoruhodnejšia je však prítomnosť Panny Márie, ktorej plány a úmysly chce každý zrealizovať: modlitba a čin; lebo jednoduché posolstvo, prijaté touto jednoduchou ženou (Rosou) je relistické a hlboko ľudské. Mesto Ruží mieri na premenu srdca človeka, aby sa otvoril pre problémy dneška a voči učeniu Cirkvi, uskutočňujúc, okrem iného, skutky milosrdenstva, telesného a duchovného, pre civilizáciu lásky ".

Skutky


" Príde sem veľa duší, celý svet".

" Príde, veľká svätyňa, chcem, aby ste sa mohli všetci milovať "

(Panna Mária) " ohlásila, že chce veľké Mariánske Mesto svojej lásky, aby zvolala veľa duší na modlitbu s vierou, s nádejou, s charitou a s veľkou láskou za spásu sveta a k zjednoteniu všetkých: chorých, chudobných, chudákov… a, aby  bolo veľa svätých povolaní v novej dobe..."

" Sú to bratia, ako vy, sú to mamy, ako vy, sú to deti, ako vy! Musíte sa starať o vašich bratov a o vaše sestry! "

" Toto mesto musí kvitnúť v srdci všetkých a musia pochopiť čo to znamená Mesto: kráľovstvo Ježiša lásky, moje kráľovstvo lásky. "


Panna Mária nás vedie k tomu, aby sme vyjadrili našu vieru cez charitu, ktorá je činnnou láskou.
Mesto Ruží nielenže prichádza na pomoc bratrom a sestrám, ale je taktiež svedectvom našej viery a spoluprácou na budovaní Cirkvi, tela Kristovho.

" Chcem, aby sa moje deti zjednotili, ako všetci bratia a sestry, v láske, v pokoji a vo svornosti; a nech tu, blízko pri Mne, kde som prišla priniesť radosť, trumf vo svete, pripravia veľa domov."

" Začnite toto dielo! "

" Toto miesto musí byť veľké, najväčšie na celom svete... lebo ho naprojektovala Najsvätejšia Trojica a poslala Svoju Dcéru, aby zrealizovala veľa diel dobra, na oslavu Boha, na spásu duší, na obrátenie hriešnikov a, aby priniesla veľa svätých povolaní..."


Dielo, ktoré sa musí zrodiť z nášho srdca...
... a konkretizovať sa na tomto mieste.

Komentuje otec Laurentin (teológ René Laurentin - poznámka prekladateľa), po svojej návšteve v San Damiáne v roku 1993:
" Pozoruhodnejšia je však prítomnosť Panny Márie, ktorej plány a úmysly chce každý zrealizovať: modlitba a čin; lebo jednoduché posolstvo, prijaté touto jednoduchou ženou (Rosou) je relistické a hlboko ľudské. Mesto Ruží mieri na premenu srdca človeka, aby sa otvoril pre problémy dneška a voči učeniu Cirkvi, uskutočňujúc, okrem iného, skutky milosrdenstva, telesného a duchovného, pre civilizáciu lásky ".

 

[zdroj: www.cittadellerose.it/Nostrastoria/Nostrastoria.html]