Entries with tag zábava .


A Vás, ktorí máte poznanie modlitby; ktorá je mocou na zničenie satana; pozývam Vás k pôstu a k sviatostnému zmiereniu.


Prosím Vás, deti moje, aby ste sa nenechali zaangažovať iba všetkým tým, čo je zábava; ale Vás pozývam, deti moje, nezanechať modlitbu; lebo nepriateľ Vás pokúša odkladaním modlitby.
Ja Vás pozývam dať vždy na prvé miesto modlitbu, lebo on vždy striehne, aby zničil Váš pokoj.
Read More About 
A Vás, ktorí máte poznanie modlitby; ktorá je mocou na zničenie satana; pozývam Vás k pôstu a k sviatostnému zmiereniu. »
Showing 2 results.