PROFIL

farnosť Bušovce
x-registered-members
x-involved-communities
x-involved-families
Miestny správca:
Mgr. Vladimír Klein 0523811082
Kapláni:
contact-informations

Web Content Display

Sv. omše

 

Pondelok až sobota: 17.30

 

Nedeľa: 9.00

 

 

Web Content Display

Vysluhovanie sviatostí

 

 

Sviatosť zmierenia– Spovedáme pol hodiny pred každou sv. omšou.

Sviatosť krstu– Krst nech prídu nahlásiť rodičia dieťaťa. Treba si priniesť občiansky preukaz a rodný list dieťaťa. Krstní rodičia majú mať všetky iniciačné sviatosti (krst, sväté prijímanie, birmovanie). A ak sú sobášení, musia žiť v platnom manželskom zväzku.

Sviatosť manželstva– Nech prídu nahlásiť snúbenci a to aspoň pol roka pred plánovaným uzatvorením manželstva.

Pohreb– Prosíme, aby ste priniesli list o obhliadke mŕtveho potvrdený lekárom a matričným úradom.

Vysluhovanie sviatosti pomazania chorých– Kedykoľvek môžete požiadať, buď osobne, ale telefonicky.

Ku chorým chodíme každý prvý piatok.

Web Content Display

Rímskokatolícky kostol

sv. Vavrinca Diakona

 

Pôvodne gotický zo 14. storočia, v 17. storočí  barokovo prestavaný. Z gotického zariadenia sa zachovala socha Panny Márie z roku 1400 (je v zbierkach Slovenskej národnej galérie), gotické sochy Madony, sv. Štefana a sv. Vavrinca.  V presbytériu je gotická krstiteľnica zo 14. storočia a neskorogotický oltár. V dvojloďovom kostole je umiestnený obraz sv. Vavrinca, neskorogotický bočný oltár s obrazom sv. Mikuláša.

 

Web Content Display

Kňazi pôsobiaci v našej farnosti

 

1937 - Augustín Novajovský, správca farnosti

1992 - Pavol Uličný, excurrendo

1998 - Michal Zajac, správca farnosti

2000 - Ladislav Hostinský, správca farnosti

2006 - Jozef Sobčák, správca farnosti

2008 - Ľudovít Sýkora, správca farnosti

2011 - Ján Záhradník, excurrendo

- Martin Majda, kaplán

2012 - Vladimír Klein, správca farnosti

 

Vdp. Sobčák, Vdp. Hostinský

Vdp. Novajovský