Profile

Return to Full Page

Farnosť Lomnička

Farnosť Lomnička
x-registered-members
x-involved-communities
x-involved-families
Miestny správca:
Mgr. Martin Pasiar
Kapláni:
Mgr. Jozef Gorčák
web-admins
Martin Majda
František Janečko
s. Jacoba Kubíková
sestra Eva
Martin Pasiar
sestry františkánky
Websites
Email Addresses
farnost.lomnicka@protonmail.com
Address
Rímskokatolícka Cirkev, farnosť Lomnička
Lomnička č. 17
Lomnička
06503
Phone
Mobil: +421 910 852 388
Comment
č. účtu - SK74 0200 0000 0038 0344 1559