Oznamy

Showing 1 - 10 of 496 results.
Items per Page 10
of 50

Oznamy

18. nedeľa v cezročnom období "B" 2021

Liturgický kalendár Streda : Sv. Jána Máriu Vianneya, kňaza, spomienka Piatok : Premenenie Pána, sviatok Nedeľa : DEVÄTNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ. Oznamy Porciunkulové odpustky – 2. augusta (v pondelok) možno získať vo všetkých farských kostoloch, v bazilikách minor a v katedrálnych chrámoch a františkánskych kostoloch. Predpísaný skutok je nábožná návšteva kostola...
Read More About 18. nedeľa v cezročnom období "B" 2021 »

17. nedeľa v cezročnom období "B" 2021

Liturgický kalendár Pondelok : Sv. Joachima a Anny, rodičov Prebl. Panny Márie, spomienka. Utorok : Sv. Gorazda a spoločníkov, spomienka Štvrtok : Sv. Marty, spomienka Piatok : Bl. Zdenky Cecílie Schelingovej, panny a mučenice, ľub. spomienka Sobota : Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza, spomienka Nedeľa : OSEMNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ. Oznamy Zapisovanie úmyslov...
Read More About 17. nedeľa v cezročnom období "B" 2021 »

16. nedeľa v cezročnom období "B" 2021

Liturgický kalendár Štvrtok : Sv. Márie Magdalény, sviatok. Piatok : Sv. Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy, sviatok Sobota : Panny Márie v sobotu, ľub. spomienka Nedeľa : SEDEMNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ. Oznamy Zapisovanie úmyslov sv. omší na mesiac august bude po sv. omšiach ako obvykle. Celodenné adorácie Pána Ježiša v Najsvätejšej sviatosti oltárnej ...
Read More About 16. nedeľa v cezročnom období "B" 2021 »

15. nedeľa v cezročnom období "B" 2021

Liturgický kalendár Štvrtok : Sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka. Piatok : Prebl. Panny Márie Karmelskej, ľub. spomienka. Sobota : Sv. Andreja Svorada a Beňadika, pustovníkov, spom. Nedeľa : ŠESTNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ. Hodová farská ofera bola spolu 870,-€. Úprimné Pán Boh zaplať za vaše milodary. Zapisovanie úmyslov sv. omší na mesiac...
Read More About 15. nedeľa v cezročnom období "B" 2021 »

14. nedeľa v cezročnom období "B" 2021

Liturgický kalendár Pondelok : SV. CYRILA A METODA, SLOVANSKÝCH VIEROZVESTOV. Slávnosť. Titulárna (hodová, odpustová) slávnosť titulu farského kostola spojená s úplnými odpustkami. Sväté omše ako v nedeľu. Sobota : Panny Márie v sobotu. Nedeľa : PÄTNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ. Oznamy Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca činila 1350,-€....
Read More About 14. nedeľa v cezročnom období "B" 2021 »
Showing 1 - 5 of 496 results.
Items per Page 5
of 100