News

Pravidelná piatková modlitba sv. ruženca

ZMENA - od 15.9.2023 bude bývať modlitba sv. ruženca len do 22:00 hod.!!! 

1. pôstna nedeľa "C" 2022

Liturgický kalendár Nedeľa :2. pôstna nedeľa v roku „C“ Oznamy Dnes je zbierka...

8. nedeľa v cezročnom období "C" 2022

Liturgický kalendár Streda : Popolcová streda, deň pokánia v celej Cirkvi Nedeľa...
Nové opatrenia pre bohoslužby od pondelka 14. marca 2022

Nové opatrenia pre bohoslužby od pondelka 14. marca 2022

Pandemické opatrenia platné pre bohoslužby  od pondelka 14. marca 2022. ...

Vysielané sv. omše

https://www.youtube.com/channel/UCupcxYdFVu_DPFhST11oHnA Nedeľa 10:30 hod. (od 23.1.2022)

Trnavská novéna 2021

V dňoch 12. 11. - 21. 11. 2021 sa v uskutoční Trnavská novéna.
Prvé sväté prijímania 2021

Prvé sväté prijímania 2021

Tento rok sa v našej farnosti uskutočnili prvé sväté prijímania v dátumoch 29.5., 5.6. a...
Showing 1 - 10 of 187 results.
Items per Page 10
of 19

Správy (Správy)

« Back

Rok sv. Jozefa

Rok sv. Jozefa

Rok sv. Jozefa

- príležitosť načerpať Božiu milosť cez odpustky

 

Svätý Otec František 8.12.2020 vyhlásil osobitný Rok sv. Jozefa apoštolským listom Patris corde (S otcovským srdcom) 150 rokov od vyhlásenia svätého Jozefa za patróna celej Cirkvi pápežom Piom IX. v roku 1870, ktorý bude prebiehať do 8.12.2021. Spolu so zverejnením apoštolského listu Patris corde vyšiel i príslušný dekrét Apoštolskej penitenciárie, ktorým sa na obdobie slávenia „Roka svätého Jozefa“ udeľuje dar mimoriadnych - úplných  odpustkov. Za obvyklých podmienok (sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba za Sv. Otca, zrieknutie sa akéhokoľvek hriechu)  môžu sa získať za nábožný úkon:

  • aspoň 30 minút meditovať o modlitbe Otčenáš
  • pri duchovnej obnove trvajúcej aspoň jeden deň, ktorej súčasťou je meditácia o sv. Jozefovi
  • kto podľa príkladu sv. Jozefa vykoná telesný alebo duchovný skutok milosrdenstva
  • rodiny alebo snúbenci, ktorí sa budú spolu modliť ruženec
  • tí, ktorí dennodenne zveria svoju činnosť do ochrany sv. Jozefa
  • kto bude prosiť o príhovor remeselníka z Nazareta, aby ten, kto hľadá prácu, mohol nájsť zamestnanie a aby práca všetkých bola dôstojná
  • kto sa na príhovor sv. Jozefa bude modliť za Cirkev trpiacu prenasledovaním zvonka či zvnútra (ad intra a ad extra) a za úľavu všetkých kresťanov, ktorí znášajú akúkoľvek formu prenasledovania (Litánie k sv. Jozefovi alebo iná modlitba na uvedený úmysel).
  •  kto sa pomodlí19. marca a 1. mája, na sviatok Svätej rodiny, Ježiša, Márie a Jozefa a na 19. deň každého mesiaca a každú stredu,  akúkoľvek legitímne schválenú modlitbu alebo vykoná pobožnosť ku cti sv. Jozefa napríklad „K tebe blahoslavený Jozef“
  • starí, chorí, zomierajúci a všetci tí, čo z legitímnych dôvodov nemajú možnosť vychádzať z domova, ktorí sa v duchu zrieknu každého hriechu a s úmyslom splniť tri zvyčajné podmienky, len čo to bude možné, pomodlia sa doma alebo tam, kde sa pre prekážku zdržiavajú, pobožnosť ku cti sv. Jozefa, útechy chorých a patróna dobrej smrti, ponúknuc s dôverou Bohu svoje bolesti a strasti svojho života.