Duchovná rodina

Ako sa pridať?

Do duchovnej rodiny sestier Božského Vykupiteľa je srdečne pozvaná každá dospelá kresťanka, ktorá  túži tvoriť živé spoločenstvo v službe Vykúpenia.

Prijatiu predchádza trojmesačná skúsenosť. Počas tohto obdobia sa záujemkyne zoznámia s duchovnosťou a cieľom tejto duchovnej rodiny, zúčastňujú sa jej modlitieb, charitatívnej činnosti a majú možnosť navštíviť rehoľné spoločenstvá. Potom oznámia svoj zámer vstúpiť do Duchovnej rodiny. Nové členky prijíma na spoločnom modlitbovom stretnutí provinciálna predstavená. Zapíšu sa do členskej knihy, čím získavajú účasť na zásluhách a modlitbách celej Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa. 

Ak chcete bližšie spoznať život a činnosť laických členiek Duchovnej rodiny sestier Božského Vykupiteľa, stačí osloviť niektorú z rehoľných sestier či samotnú laickú členku. Oni Vám podajú bližšie informácie.

Laické členstvo Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa

Druhý Vatikánsky koncil hovorí, že spolupráca a výmena darov je intenzívnejšia, keď skupiny laikov majú v sile povolania svojím vlastným spôsobom  účasť na charizme a na poslaní inštitútu v strede tej istej duchovnej rodiny. Duchovná rodina Kongregácie Sestier Božského Vykupiteľa  bola založená v roku 1997 ako laické spoločenstvo pri tejto Kongregácii, aby sa spolu so sestrami stali svedkami Božej lásky.

Formácia laických členiek

Členky Duchovnej rodiny sestier Božského Vykupiteľa sa stretávajú vždy v prvú nedeľu v mesiaci v kláštore sestier v Spišských Vlachoch. Na stretnutiach sa zaoberajú učitou duchovnou témou, modlitbou a plánujú činnosť na nasledujúce obdobie. Každoročne sa zúčastňujú duchovných cvičení. Raz v roku, spravidla na konci augusta, sa koná na niektorom mieste na Slovensku celoslovenské stretnutie členiek Duchovnej rodiny. Je to príležitosť na spoznanie žitia charizmy Matky Alfonzy Márie prostredníctvom laikov v rôznych kútoch našej krajiny.