Farský časopis Trojlístok

Aj vy môžete prispieť svojími článkami do časopisu. Môžete ich zaslať na adresu:

farskytrojlistok@gmail.com alebo ich vložte do krabice s nápisom 

"Farský časopis Trojlístok" v miestnom kostole.

Časopis

Archív časopisu Trojlístok

Documents
Name
Trojlístok 1-2012.pdf
Trojlístok 2-2013.pdf
Trojlístok 3-2013.pdf
Trojlístok 4-2013.pdf
Trojlístok 5-2013.pdf
Showing 5 results.