Profile

Return to Full Page

farnosť Tvarožná

farnosť Tvarožná
x-registered-members
x-involved-communities
x-involved-families
Miestny správca:
Mgr. Jozef Hagovský
Kapláni:
web-admins
Zuzana Malaková
Anna Lojeková
jozef hagovsky
Tomáš Šromovský
Websites
Email Addresses
Address
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Tvarožná
Tvarožná č. 102
Tvarožná
05971
Phone
Pevna linka: 0524595634
Comment
Autogenerovane, doplnene

Services

  • Sv. omse