Blog

« Back

Škola modlitby – modliť sa zodpovedne

Škola modlitby – modliť sa zodpovedne

Zodpovednosť je slovko, ktoré mám ozaj rada. Vidieť niekoho rásť v zodpovednosti mi robí veľkú radosť. Ako to však funguje pri modlitbe? Za čo sme zodpovední?

 

Najjednoduchšie by bolo povedať, že za všetko. Alebo druhý mantinel: že za nič. To božie je niekde uprostred.

Naša túžba po Bohu a po čase s ním prináša so sebou ťažobu. Čo ak to Bohu nestačí? Veď sám o sebe hovorí, že je náročný Boh a žiada od nás viac: „Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec.“(Mt 5, 48) Keďže takí zatiaľ asi nie sme, asi je problém u nás.

Niektorí z nás poznajú trpkosť nevypočutých modlitieb lepšie ako radosť z tých vypočutých. A ťažoba je stále väčšia.

ČO AK… ?

Čo ak som sa nemodlil dosť?

Čo ak som len nemal dosť viery?

Čo ak som sa za to málo postil?

Čo ak som podcenil púť na pútnické miesto a prišiel tým o možnosť vyprosiť zázrak a zdravie?

Čo ak som nekonal pokánie z nejakého svojho hriechu alebo nerozviazal nejakú poviazanosť či neodpustil niečo neodpustené?

Čo ak je problém mojej nevypočutej modlitby len nejakého „technického“ charakteru? Že som niečo prestal robiť skôr ako prišlo vypočutie. Alebo že som to nerobil vôbec, lebo som ani nevedel, že je to potrebné.

Čo ak je chyba vo mne a ja ani netuším aká a kde?

Trápime sa nevypočutými modlitbami a „zodpovedne“ si naberieme na plecia to, na čo nemáme dosah. Vypočutie svojich modlitieb.

Našou úlohou je modliť sa. Tvojou, „úlohou“, Bože, je hovoriť, počúvať a vypočuť. Ako len chceš a kedy chceš. Veď ty nám nechceš zle. „Toto som vám povedal, aby ste vo mne mali pokoj. Vo svete máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet!“ (Jn 16, 33)

Svätý Pavol Kolosanom aj nám odovzdáva pozdrav od jedného z tých verných, čo stoja na modlitbách: „Pozdravuje vás Epafras, ktorý je od vás, služobník Krista Ježiša, a ustavične zápasí o vás v modlitbách, aby ste boli dokonalí a celkom zaujatí Božou vôľou. Môžem mu dosvedčiť, že sa veľa namáha pre vás (Kol 4, 12-13a)

Nesieme zodpovednosť za to, či sme v modlitbe vytrvalí a či hľadáme to, čo má pre nás na srdci Boh, alebo len to, čo máme na srdci my. Naša škola modlitby tu nekončí, skúsime sa v ďalších mesiacoch ešte viac povenovať nevypočutým modlitbám. Môže byť?

 

Strelná modlitba na tento mesiac: „Spasiteľ už prišiel a ja to nie som.“

 

Článok bude uverejnený v časopise Misionár

Comments
sign-in-to-add-comment
Dobre píšeš. Nie sme zodpovední za vypočutie modlitby (výsledok), sme zodpovední za to, ABY SME SA MODLILI. - Modlite sa neustále... Milujte! Prednášajte s dôverou prosby Bohu... A On sa rozhodne akým spôsobom naše prosby a modlitby vyplní.
Posted on 4/18/15 7:01 PM.
[...] Škola modlitby – modliť sa zodpovedne [...] Čítať viac
Posted on 4/19/15 9:34 PM.