Blogs

« Back

Liturgický poriadok

Gréckokatolícka cirkev, farnosť Šambron
Liturgický poriadok od 04.12. do 10.12.2023

 

 

PONDELOK

04.12.

 

 


Sv.muč.Barbora

Prep.Ján Damaský

 

   Š 17.30

 


       + Mikuláš, Mikuláš Bobuľskí

                      (r.Jarinčíkova 146)

 

UTOROK

05.12.


Prep.o.Sáva

 

  Š 17.30

 


       + Ján Hricko

                      (d.H.Kopčáková 110)

 

STREDA

06.12.

 


Sv.Divotvorca Mikuláš (odporúč.sviatok)

H 15.45

B 17.00

Š 18.15

 

        * Mikuláš a ost. (r.Rybovičova)

       * Miroslava

       * Miroslava

 

 

 

 


ŠTVRTOK

07.12.

 


Sv.Ambróz

 

Š 08.00

 


        + Ján Sas (d.A.Kopčák 124)
 

 


PIATOK

08.12.

 


Počatie MP OY Sv.Annou

(prikázaný sviatok)

Š 09.00

H 15.45

B 17.00

Š 18.15
       = spoveď chorých /ZHORA/
       
       * r.Knapik, Jelenčík, Knapik 95
       
       * Ján a ost. (r.Kundracik)
     
       * veriaci farnosti (slov.)
               = myrovanie =

 

 


SOBOTA

09.12.

 


Prep.Patapios

 


Š 09.00

 

 

 


       + Gizela Ščigulinská
                      (d.M.Kopčák KE)

 

 


NEDEĽA

10.12.

 


XXVIII. po 50-ici

 

 

 

 

 H 08.00

B 09.15

Š 10.30

 

 

 

       
        * Mária (r.Bebko 130)

       + Katarína, Štefan (r.Príhoda 26)

        * veriaci farnosti (csl.)

 

Žiadosti o členstvo

No requests were found.
User  
No requests were found.
Showing 0 results.

Profile

GKC - farnosť Šambron
x-registered-members
x-involved-communities
x-involved-families
Miestny správca:
Martin Krajňák
Kapláni:
contact-informations

Invitation