Blogs

« Back

Liturgický poriadok

 

PONDELOK

05.12.

 

Prep.o.Sáva

 

  Š 17.30 

 


      + Marta Bobuľská

                       (r.Mikova 26)

 

UTOROK

06.12.

 


Sv.Divotvorca Mikuláš (odporúč.sviatok).

 

H 18.15

 

B 15.45

 

Š 17.00

 

      * rod.Rybovičova


      + Michal Tomko (r.Kormoš 26)


       * o.Pavol s rod. (deti z 1.sv.sp.)

 

STREDA

07.12.

 


Sv.Ambróz

 

Š 17.30

 

 

 


       + Anna Sokolová (r.Sokol 55)

 

 

 

 


ŠTVRTOK

08.12.

 


Počatie MP OY Sv.Annou

(prikázaný sviatok)

H 15.30

B 16.45

Š 18.00

 


      * rod.Knapik 95


      * rod.Kormoš 116


      * veriaci farnosti (csl.)
               = myrovanie =

 


PIATOK

09.12.

 


Prep.Patapios

 

Š 08.30

Š 17.30

 

     

        = spoveď chorých /ZDOLA/


      + Ján, Anna Hrickoví (slov.)
                        (d.M.Rokonalová 60)

 

 


SOBOTA

10.12.


Sv.muč.Menas a ost.

 

 


Š 09.00

 

 

 


      + Nikolaj Bobuľský
             (r.Bobuľska 76)

 

 


NEDEĽA

11.12.

 


Sv.Praotcov

 

 

 

 

 

 

Š 07.15

H 08.30

B 09.45

Š 11.00

 

 

 

       * veriaci farnosti (csl.)

        + Justína Jaržembovská
     

       + Anna Medzeňáková (bohuzn.)

       * Janka Žembová (slov.) 

 

Žiadosti o členstvo

No requests were found.
User  
No requests were found.
Showing 0 results.

Profile

GKC - farnosť Šambron
x-registered-members
x-involved-communities
x-involved-families
Miestny správca:
Martin Krajňák
Kapláni:
contact-informations

Invitation