Blogs

« Back

Liturgický poriadok

Gréckokatolícka cirkev, farnosť Šambron

Liturgický poriadok od 06.02. do 12.02.2023

 

PONDELOK

06.02.

 

 


Prep.o.Bukol, Silván a ost.

Š 12.00

Š 17.30

 

       + Mikuláš Bobuľský POHREB

       + Ján Mindek s panych. /9dň./

                         (r.Mindekova 58)

 

UTOROK

07.02.

 


Prep.o.Partenios

 

H 15.45


Š 17.30

 

 

       + Ján (r.Bujnovska)

           = HRAMOTY /1.ZS/ =

       * jub.Štefan, Mária, ...
                         (r.Kseňákova)

 

 

 

 

STREDA

08.02.

 


Sv.veľkomuč.Teodor

Sv.prorok Zachariáš

B 15.45

 Š 17.30

       
        + Ján Kundrát s panych.

           (d.E.Kormoš)
           = HRAMOTY /1.ZS/ =

        + Ján Hricko (r.Bialkova 93)

 

 


ŠTVRTOK

09.02.

 


Zakončenie Sviatku

Stretnutia IC XC

 

Š 17.30

 


       + Mária, Peter Kopčákoví 18
                     (r.Bučkova)

 


PIATOK

10.02.

 


Sv.muč.Charalampes

 

Š 17.30

 


       + Michal, Anna, Michal
                    (r.Suvakova)          slov.

 

 


SOBOTA

11.02.

 

I.zádušná

 

 

Š 09.00

 

 


       + všetci zosnulí našej farnosti

            = HRAMOTY /1.ZS/ =

 

 


NEDEĽA

12.02.

 


O Kristovom súde

 

 
Š 07.45

H 09.00

B 10.15

Š 11.15

 

 

       * jub.Renáta s rod. csl.
 
        * jub.Nikola (r.Knapikova)

       + Táňa, Ján, Anna (r.Ľašova117)

       * veriaci farnosti slov.


= obnoviť hramoty na 5 záduš.sobôt si môžete v sakrestii =
 

Žiadosti o členstvo

No requests were found.
User  
No requests were found.
Showing 0 results.

Profile

GKC - farnosť Šambron
x-registered-members
x-involved-communities
x-involved-families
Miestny správca:
Martin Krajňák
Kapláni:
contact-informations

Invitation