Blogs

« Back

Liturgický poriadok - PASCHA

Poriadok bohoslužieb - Pascha 2024


Svätý a veľký pondelok (25. 03.) ZVESTOVANIE MP OY – prikáz.sviatok    Š - SPOVEĎ CHORÝCH od 09.45 hod zdola hore obcou.

Hromoš - o 15.45 - (* r.Knapik, Jelenčík, Knapik) /r.Knapikova/

                                             +++ MYROVANIE +++

Bajerovce - o 17.00 - (* r.Sekerákova 23)

                                             +++ MYROVANIE +++
Šambron - o l8.15 - Večiereň s lit.Sv.J.Zlat. (* veriaci farnosti) csl. /ZBORNÍK/

                                             +++ MYROVANIE +++

Svätý a veľký utorok (26. 03.)


Šambron - o 17.15 - VP moleben csl.

Šambron - o 17.30 - VPD


Svätá a veľká streda (27. 03.)
Šambron - o 17.15 - VP moleben slov.

Šambron - o 17.30 - VPD

 

Svätý a veľký štvrtok (28. 03.)

Hromoš - o 15.45 - (+ duše v očistci)

Bajerovce - o 17.00 - (+ Bohumil Príhoda) /z pohrebu/

Šambron - o 18.15 - Veľká večiereň s liturg. Sv. Bazila Veľkého

(+ Nikolaj, Nikolaj) /r.Bobuľska 4/ csl. /ZBORNÍK

== SV. STRASTI IC XC == (čítanie 12 evanjelií o utrpení IC XC ) slov.

 


Svätý a veľký piatok (29. 03.) PRÍSNY POST !!! (prikázaný sviatok)

ZBIERKA NA SV.BOŽÍ HROB

Hromoš - o 14.30 - Večiereň s uložením plaščenice do hrobu

Bajerovce - o 15.45 - Večiereň s uložením plaščenice do hrobu

Šambron - o 17.30 - Večiereň s uložením plaščenice do hrobu slov. + csl.

               - o 18.45 - POBOŽNOSŤ KRÍŽOVEJ CESTY


Svätá a veľká sobota (30. 03.)

Šambron - o 17.30 - Večiereň s lit. Sv. Bazila Veľkého (* Miroslava) /bohuzn./ csl.


Svätá a veľká nedeľa Paschy (31. 03.) =VOSKRESENIE IC XC = ČAS + 1 hod!!!

Šambron - o 04.30 - Utiereň vzkriesenia a posvätenie jedál csl.

Bajerovce - o 06.00 - Utiereň vzkriesenia + sv. liturgia a posvätenie jedál

                                           (* rod.Kormošova 116)  +++ MYROVANIE +++

Hromoš - o 08.30 - Utiereň vzkriesenia + sv. liturgia a posvätenie jedál

                                          (* úmysel archieparchie) +++ MYROVANIE +++

Šambron - o 10.45 - sv. liturgia / * veriaci farnosti / csl.

                                           +++ MYROVANIE +++ VEČIEREŇ slov. /hneď po liturgii/


Svetlý pondelok (01. 04.) - PRIKÁZANÝ SVIATOK !

Hromoš - o 07.45 - sv. liturgia + sprievod okolo chrámu (* rod.Fuchsova)

Bajerovce - o 09.15 - sv. liturgia + sprievod okolo chrámu (* rod. Mindek 127)

Šambron - o 10.45 - sv. liturgia + sprievod okolo chrámu (* veriaci farnosti) slov.


Požehnanú Paschu – Christos Voskrese!

Možnosť súkromnej poklony pre Božím hrobom:
V.piatok – do 20.00 hod

V.Sobota – od 08.00 hod do 20.00 hod

Žiadosti o členstvo

No requests were found.
User  
No requests were found.
Showing 0 results.

Profile

GKC - farnosť Šambron
x-registered-members
x-involved-communities
x-involved-families
Miestny správca:
Martin Krajňák
Kapláni:
contact-informations

Invitation