Blogs

« Back

Liturgický program PASCHA 2022

 


Poriadok bohoslužieb - Pascha 2022


Svätý a veľký pondelok (11. 04.)

Šambron - o l7.30 - VPD (+ Anna Miková s panych.) /9-dňová/

 

Svätý a veľký utorok (12. 04.)

Hromoš - o 09.45 - (+ Ján, Pavlína, …) /r.Bebkova 40/

Šambron - o 17.30 - VPD (+ Mária, Mikuláš) /r.Kundracikova/

 

Svätá a veľká streda (13. 04.)

Šambron - o 17.30 - VPD (+ Giancarlo, Ľubomír ) /r.Legnavska/

 

Svätý a veľký štvrtok (14. 04.)

Hromoš - o 15.30 - (+ členov ruženc. spoloč.)

Bajerovce - o 16.45 - (+ Mikuláš, …) /r.Kormošova 93/

 

Šambron - o 18.00 - Veľká večiereň s liturg. Sv. Bazila Veľkého

                                  (+ Andrej, Zlatica, Anna ) /r.Mikova/ csl.

== SV. STRASTI IC XC == (čítanie 12 evanjelií o utrpení IC XC ) slov.

 

Svätý a veľký piatok (15. 04.) PRÍSNY POST !!! (prikázaný sviatok)

ZBIERKA NA SV.BOŽÍ HROB

Hromoš - o 14.00 - Večiereň s uložením plaščenice do hrobu

Bajerovce - o 15.30 - Večiereň s uložením plaščenice do hrobu

Šambron - o 17.00 - Večiereň s uložením plaščenice do hrobu (slov.)

 

- o 20.00 - POBOŽNOSŤ KRÍŽOVEJ CESTY


Svätá a veľká sobota (16. 04.)

Šambron - o 09.00 - (+ Anna Sokolová s panych.) /40-dňová/

Šambron - o 17.00 - Večiereň s liturg. Sv. Bazila Veľkého (* Peter s rod., Anna)

                                                                                      /d.A.Židíková/ csl.

Svätá a veľká nedeľa Paschy (17. 04.) === VOSKRESENIE IC XC ===

Šambron - o 04.30 - Utiereň vzkriesenia a posvätenie jedál csl.

 

Bajerovce - o 06.00 - Utiereň vzkriesenia + sv. liturgia a posvätenie jedál

(* jub.Bohumil) /r.Príhodova/

+++ MYROVANIE +++

Hromoš - o 08.30 - Utiereň vzkriesenia + sv. liturgia a posvätenie jedál

(* Bohuš, …) /r.Knapikova/

+++ MYROVANIE +++

Šambron - o 10.45 - sv. liturgia / * veriaci farnosti / csl.

+++ MYROVANIE +++ VEĆIEREŇ slov. /hneď po liturgii/

 

Svetlý pondelok (18. 04.) - PRIKÁZANÝ SVIATOK !

Šambron - o 07.15 - sv. liturgia / * rod.Hardoňova 122 / csl.

Hromoš - o 08.30 - sv. liturgia + sprievod okolo chrámu (* rod.Fuchsova)

Bajerovce - o 10.00 - sv. liturgia + sprievod okolo chrámu (* rod. Kormoš a Príhoda 26)

Šambron - o 11.15 - sv. liturgia + sprievod okolo chrámu / * veriaci farnosti / slov.

Požehnanú Paschu!

Žiadosti o členstvo

No requests were found.
User  
No requests were found.
Showing 0 results.

Profile

GKC - farnosť Šambron
x-registered-members
x-involved-communities
x-involved-families
Miestny správca:
Martin Krajňák
Kapláni:
contact-informations

Invitation