Blog

« Back

Náš pôstny kalendár: 21. Piatok po tretej pôstnej nedeli

 


Liturgické čítania:

Oz 14, 2-10
Ž 81, 6c-8a. 8b-9. 10-11b. 14+17
Mk 12, 28b-34


Práve zisťujem, že som si vlani pomýlila evanjelistu Mareka s Matúšom. Preto je obrázok z evanjelia podľa Matúša:
On poznal ich myšlienky a povedal im: "Každé kráľovstvo vnútorne rozdelené spustne a nijaké mesto ani dom vnútorne rozdelené neobstoja. Ako môže niekto vniknúť do domu silného človeka a ulúpiť mu veci, kým toho silného nezviaže? Až potom mu vyplieni dom. Kto nie je so mnou je proti mne, a kto nezhromažďuje so mnou, rozhadzuje.
Vypestujte dobrý strom a bude dobré aj jeho ovocie, alebo zasaďte zlý strom a bude zlé aj jeho ovocie. Lebo strom možno poznať po ovocí. Dobrý človek vynáša z dobrého pokladu dobré veci a zlý človek vynáša zo zlého pokladu zlé. No hovorím vám: Ľudia sa budú v deň súdu zodpovedať z každého daromného slova, ktoré vyslovia.
Lebo podľa svojich slov budeš ospravedlnený a podľa svojich slov budeš odsúdený." 

(Mt 12, 22-37)

Tieto slová mi pripadajú veľmi povzbudzujúce. Ak odovzdáme "svoj dom" (čiže všetky veci, na ktorých nám záleží, predovšetkým svoj život, svoju dušu) Pánovi, potom nás nikto nemôže ohroziť. Ani diabol so všetkou svojou mocou alebo čarami. Ani choroba, ani bolesť, dokonca ani smrť. Pán je mocnejší, najmocnejší. Len ak by som sa snažila držať svoj život vo svojich rukách, môžem byť oklamaná, premožená. Ale ak dôverujem Bohu, som v bezpečí.
A podobne slová o strome. Ak budem zasadená v Ňom, som dobrým stromom. A potom bude aj moje ovocie dobré. Nemusím sa starať o mienku ľudí, alebo o to, čo chcú iní. Stačí, ak budem verná Tomu, ktorý je Dobrý. A bude aj ovocie môjho života dobré.

 

Ďalšie dni nájdete na http://letitia-tiba.blogspot.sk/p/nas-postny-kalendar-3.html