Blog

« Back

Modlitby za mier...

Znovu vám preposielam list z komunity Modlitby matiek. Spojme sa v týchto prvých júnových dňoch navzájom i spolu so svätým otcom Františkom v modlitbe za pokoj vo svete, zvlášť v Egypte, Sýrii, Izraeli a na Ukrajine...

+! Milé mamy, pozdravujeme Vás z Bratislavy. V nedeľu začíname – tak ako každý mesiac – deviatnik za pokoj vo svete, zvlášť v Egypte, Sýrii a Izraeli a na Ukrajine.
   Pretože jún je mesiac, ktorý zvlášť patrí Božskému Srdcu, navrhovala by som, aby sme sa modlili novénu z Jednotného katolíckeho spevníka, ale môžete sa modliť aj inú.

   Tieto júnové dni deviatnika sú výnimočné! Svätý Otec František vyzval celú Cirkev, aby sa modlila na tento úmysel. V nedeľu 8. júna bude stretnutie izraelského prezidenta Šimona Peresa, palestínskeho prezidenta Mahmúda Abbása so Svätým Otcom Františkom a budú sa spolu modliť za pokoj vo svete. Svätý Otec vyzval nás všetkých: „Modlite sa s nami, nenechajte nás samých.“

    Prosíme Vás, aby ste poprosili kňazov vo Vašich farnostiach, aby túto prosbu dali do prosieb na celý týždeň.

    Pridajte sa ktorýkoľvek deň a vyberte si deň pôstu. Určite prežijeme nádherné spoločenstvo, duchovne spojené s celou Cirkvou.

    Prajeme Vám požehnané dni a veľa radosti. Za MM s láskou                    mama Jana