Blog

« Back

Náš pôstny kalendár: 19. Streda po tretej pôstnej nedeli

 


Po kliknutí sa obrázok zväčší.


Liturgické čítania:

Dt 4, 1. 5-9
Ž 147, 12-13. 15-16. 19-20
Mt 5, 17-19


Z evanjelia podľa Matúša:
Ježiš povedal svojim učeníkom: „Nemyslite si, že som prišiel zrušiť Zákon alebo Prorokov; neprišiel som ich zrušiť, ale naplniť. Veru, hovorím vám: Kým sa nepominie nebo a zem, nepominie sa ani jediné písmeno, ani jediná čiarka zo Zákona, kým sa všetko nesplní. Kto by teda zrušil jediné z týchto prikázaní, čo aj najmenšie, a tak by učil ľudí, bude v nebeskom kráľovstve najmenší. Ale kto ich zachová a tak bude aj učiť, ten bude v nebeskom kráľovstve veľký.“

Dnešné čítania zo starého i nového zákona ma smerujú k Božiemu slovu. Chcem sa (nielen) dnes sústrediť na Sväté Písmo a živiť sa ním. Čítať si z Biblie a počúvať, čo mi chce Pán povedať. A hľadať v Božom Slove posilu i smer, povzbudenie i útechu, radosť a lásku...

 

Celý kalendár nájdete tu: http://letitia-tiba.blogspot.sk/p/blog-page_16.html