Blog

« Back

Náš pôstny kalendár: 24. Utorok po štvrtej pôstnej nedeli

 


Liturgické čítania:

Ez 47, 1-9. 12
Ž 46, 2-3. 5-6. 8-9b
Jn 5, 1-3. 5-16


Z proroka Ezechiela:
Anjel ma obrátil k bráne chrámu a hľa, spod prahu chrámu vyvierala voda smerom na východ – na východ bolo totiž obrátené chrámové priečelie – a tiekla z pravej strany chrámu, južne od oltára. Potom ma vyviedol severnou bránou von a obrátil ma smerom k vonkajšej bráne, obrátenej na východ, a hľa, voda vytekala z pravej strany. ...
Potom ma zaviedol na breh rieky a obrátil. Keď som sa obrátil, videl som na oboch brehoch rieky veľké množstvo stromov. A povedal mi: „Táto voda prúdi do východnej krajiny, preteká cez Arabu, vleje sa do mora, do slaných vôd, a vody sa uzdravia. A všade, kam sa rieka dostane, bude žiť všetko, čo sa hýbe; bude veľmi mnoho rýb všade, kam sa dostane táto voda; ozdravie a žiť bude všetko, k čomu sa rieka dostane.
Pri rieke, na oboch jej brehoch, budú rásť rozličné ovocné stromy. Lístie z nich neopadne a nikdy nebudú bez ovocia. Každý mesiac prinesú čerstvé plody, lebo jej voda vyteká zo svätyne. Ich ovocie bude pokrmom a ich lístie liekom.“
(Ez 47, 1-9. 12
)


 Podobne ako včera, aj dnešné čítanie mi pripadá veľmi povzbudivé. Z chrámu vyteká živá voda. Všetko, čo sa dostane k tejto vode je plné života. Množstvo rýb, dobré ovocie po celý čas, liečivé lístie na stromoch - to všetko sú obrazy. Aj ja, ak ostanem napojená na prameň života - ak budem čerpať dobro od môjho Pána a Spasiteľa - budem prinášať život všade kam pôjdem. Ak budem piť z Toho, ktorý sa za mňa obetoval na kríži a ktorý sa mi každý deň dáva - potom budem aj ja stromom, ktorý prináša ovocie v každý čas, jeho ovocie je pokrmom a jeho lístie liekom. Stále - aj keby vonku bolo "zlé počasie".

Vždy chcem prijímať živú vodu z tohto svätého prameňa. Aby som prinášala dobré ovocie. Aby moje slová, skutky i myšlienky boli "liečivé", nie "jedovaté". Aby som bola verná.

 

Viac z pôstneho kalendára na http://letitia-tiba.blogspot.sk/p/nas-postny-kalendar-3.html