Blog

« Back

Náš pôstny kalendár: 25. Streda po štvrtej pôstnej nedeli

 

 

 

Liturgické čítania:
Iz 49, 8-15
Ž 145, 8-9. 13c-14. 17-18
Jn 5, 17-30


Z knihy proroka Izaiáša:

Toto hovorí Pán: „V milostivom čase ťa vyslyším a v deň spásy ti pomôžem, ochránim ťa a zmluvou ľudu ťa urobím, aby si pozdvihol krajinu a rozdelil spustošené dedičstvo, aby si väzňom povedal: ‚Vyjdite!‘ a tým, čo sú vo tme: ‚Zjavte sa!‘
Budú sa pásť popri cestách, ich pastva bude na všetkých holých pahorkoch. Nebudú lačnieť ani žízniť a nezraní ich úpal ani slnce; lebo ich bude viesť ten, čo sa zľutoval nad nimi, a k prameňom vôd ich privedie. Zo všetkých svojich vrchov cesty porobím a moje chodníky sa vyvýšia. Hľa, títo prídu zďaleka, tí, hľa, od severu a od mora a tamtí z krajiny Sinim.“
Plesaj, nebo, a jasaj, zem, plesaním znejte vrchy, lebo Pán utešuje svoj ľud a nad svojimi biednymi sa zľutúva.
Sion povedal: „Pán ma opustil, Pán na mňa zabudol.“ Môže matka zabudnúť na svoje nemluvňa a nezľutuje sa nad synom svojho lona?
A keby aj ona zabudla, ja na teba nezabudnem.
(
Iz 49, 8-15)

Teraz je milostivý čas. Teraz je deň spásy! Pán sľúbil, že nás vyslyší a môžeme sa na to spoľahnúť. Preto už teraz ďakujme za všetky dary, ktoré nám dáva. Veď Jeho dary sú dobré. Jeho dary sú dokonalé. Aj keď sa nám možno teraz nevidia, možno sa nám zdá, že nám Boh nedopraje niečo, čo by sme chceli. Ale však aj mamička nedovolí dieťaťu hrať sa s nebezpečnými vecami, alebo jesť na večeru len sladkosti... A predsa svoje dieťa miluje.

Či azda opustí matka svoje dieťa? A keby aj opustila, Boh nás nikdy neopustí! Môžeme sa na neho vždy! spoľahnúť.

 

Viac na http://letitia-tiba.blogspot.sk/p/nas-postny-kalendar-3.html