Blog

« Back

O modlitbe II

Pokračovanie úvah a výmeny skúseností o rodinnej modlitbe.

 

Je dobré, ak si rodina od začiatku na spoločnú modlitbu vyhradí svoje miesto, svoj čas a možno i svoj spôsob. Pravda, podmienky sú v každej rodine iné, ale každá rodina by sa mala snažiť aspoň raz denne sa pomodliť spolu. Bohu patrí prvé miesto v našom život a k tomu treba viesť naše deti už od mala , aby v tejto hektickej dobe pri modlitbe vytrvali, aj keď budú väčšie a samostatnejšie.A my dospelí si to musíme pripomínať.Spoločná modlitba drží rodinu spolu a v jednote.

Niekoľko pripomienok: Žiadna modlitba nemôže prebiehať v zhone,hluku a neporiadku. treba sa najprv upokojiť, všetko rušivé zo seba "vypnúť" a "naladiť sa" na Boha. Tichzo v miestnosti, vonkajšie držanie tela a krátky úvod, ako napr: "Teraz sa ideme rozprávať s nebeským Otcom", "teraz bude medzi nami Pán Ježiš ako hosť" alebo iné úvodné slová budú vhodným návodom na sústredenie. To je možné aj vtedy, ak na víkend ideme na chatu.

Ale to neznamená, že modlitba musí byť jednotvárna. Musíme vedieť, že je veľa možností modliť sa: voľná osobná moddlitba,ústne modlitby, modlitby z liturgie, ktoré poznáme,piesne, čítanie zo Svätého Písma  a po ňom krátke zamyslenie, čím oslovuje mňa, prosby, ktoré každý člen rodiny chce povedať.

Z tohto množstva možností môžme vybrať, čo sa nám hodí pre našu situáciu,podľa liturgických období, V rodine je dobré naučiť sa osobné pocity vyjadrovať nahlas, stíšiť sa a uvedomiť si, že aj Boh hovirí k nám. Do modlitby nám treba zahrnúť chválu a poklonu,vďaky, prosby Nemusia trvať dlho, ale treba dať priestor každému členovi rodiny, aby sa vyjadril, ak chce.

ooooo

V jednej rodine som zažila pekný zvyk. Všetci sa vzájomne odprosili, a to aj otec alebo babička svoje deti. Za to, že som dospelý alebo starší, nie som bezchybný. Napr: " Prepáč, že som ťa podozrievala", " Odpusť, že som priveľmi na teba kričal", "odpusť, že som ťa odohnala, ak si sa chcel dačo opýtať". "Mamka, odpusť, že som ťa nepočúvol na prvý raz".

Príklad dospelých posmelí potom aj deti a pomáha prekonávať zábrany , ktoré odvádzajú rodinu od spoločnej modlitby

Ak máte pekné skúsenosti, prosím, podeľte sa o ne.

3 Prezretí, 0 Komentáre
 
  •  
  •  
  •  
Comments
sign-in-to-add-comment
Vďaka za články o modlitbe. Je v nich veľa na zamyslenie aj pre nás. Trochu viac napíšem neskôr (večer?), keď budem mať viac času an zamyslenie.
Eva.
Posted on 6/19/13 12:32 PM.