Blog

« Back

O modlitbe III

Milé mamky, to čo tu čítate, sú rady a tipy, ktoré treba prijať veľmi slobodne podľa vašej situácie doma...v žiadnom prípade netreba sa modliť všetky modlitby a aj sv. Písmo čítať....a dobré je aj modlitbu obmieňať , aby sa nestala akýmsi kamenným rituálom.

S rastúcou a dozrievajúcou rodinou sa bude rásť a meniť aj modlitba od modlitby dieťaťa k modlitbe zrelého kresťana, k modlitbe v spojení s celou modliacou sa Cirkvou, Potom bude možné, aby sa i dospelí členovia rodiny a odrastené deti, hoci sa už modlia aj samé, pomodliť sa aj spolu v rodine, možno nie každodenne, ale predsa. Patrí sem aj to, aby sme sa naučili zahodiť falošný ostych jedného pred druhým.

A tým sa zároveň v rodine naučíme modliť sa aj vtedy, ak nie sme spolu, myslieť jeden na druhého, hoci v strelnej modlitbe cez deň : "Čo asi robí Zuzka? Pane, žehnaj ju". "Nebesky otec, Peter dnes píše ťažkú písomnku, pošli mu Ducha svätého na pomoc."  "Pane Ježišu, pomôž ockovi nájsť prácu".

A v dozrievaní sa potom učíme postupne myslieť aj na iných ľudí. Ide okolo húkajúca sanitka. " Pane Ježišu, najlepší Lekár, pomôž tomuto chorému".

Ideme okolo výkladu, kde je parte. "Odpočinutie večné daj jej Pane. Nebuď jej sudcom, ale Spasiteľom".

Počujeme správy v novinách, viac nepríjemné ako radostné. I za tých vzdialených ľudí, ktorých zasiahla životná pohroma, môžeme krátko poprosiť o pomoc. Vlakové nešťastie, teroristický útok.

Jezuita  páter Leppich vytvoril krátku, ale nádhernú krížovú cestu podľa novinových správ.

A toto všetko nás prenáša ponad čas a priestor a stáva sa vyznaním viery, že Ježiš premohol aj smrť, k vyznaniu večnej lásky živého Boha.

Comments
sign-in-to-add-comment
No comments yet. Be the first.