Blog

« Back

Pozvánka na trojdnie spoločnej modlitby

Určite sa mnohé mamy zúčastňujú aktivít MM (Modlitby matiek). A určite mnohé z vás aj dostávate oznamy na mail. Ale možno sú medzi nami aj také, ktoré o vyhlásenom trojdní modlitieb nevedia a pritom by sa rady zapojili. Každá modlitba je dôležitá. Ako sa aj píše v obraze spomínanom nižšie. Tak nech sa páči, začíname už dnes.

+! Milé mamy a priatelia MM,

     pozdravujeme Vás z Bratislavy. Zajtra 27. septembra 2013 sa začína modlitebné trojdnie MM. Je pozvaním od Pána pripomenúť si Veľkú noc každý štvrťrok a prežiť tento čas spolu s MATKOU Máriou. Je to možnosť prežiť niečo skutočné z jej života. Cez MM Pán Ježiš zvlášť nás matky pozýva, aby sme žili život, ktorý žila jeho Matka.

     Niekedy sme unavené, nestíhame, sme znechutené a nechce sa nám ísť nikde. Tak ľahko sa dáme oklamať, že všetko je aj tak nanič a už nám nič nepomôže. Ale to nie je pravda. Pán Ježiš chce robiť zázraky v našich životoch aj v životoch našich detí, no nechce ich robiť sám, ako nám to nedávno povedal páter Vella, chce ich urobiť s naším pričinením. Nechce od nás veľa, ale to málo, čo my môžeme spraviť, za nás nespraví. Možno to málo, čo môžeme spraviť my, je v tieto dni pripojenie sa k modlitbám trojdnia...

     Dni trojdnia sú darom od Pána nielen pre mamy z MM, ale pre celú Cirkev a svet. Mamy na celom svete sa v jednotlivých dňoch spájajú v modlitbách na rovnaký úmysel. V mnohých farnostiach ho mamy a otcovia aj deti pripravujú v kostole pre celú farnosť. Niekde si mamy pripravujú modlitby trojdnia len v skupinke MM. Ďalšie mamy si pripravujú trojdnie doma pre rodinu a prežijú ho v kruhu najbližších. Niektoré mamy sú samy a pripoja sa duchovne k tým, ktorí sa spájajú v modlitbe na rovnaký úmysel.

V piatok odprosujeme za svoje hriechy

     V piatok, keď bol Pán Ježiš ukrižovaný, jeho Matka stála pod krížom a možno mala silu len na jedinú modlitbu, ktorú ju naučil jej Syn: Otče, odpusť nám naše viny..., a modlila sa ju za nás. Pripojme sa k jej modlitbe a k pôstu matiek na celom svete a ľutujme svoje hriechy.

V sobotu odpúšťame tým, ktorí ublížili nám a našim deťom, a prosíme o ich obrátenie

     V sobotu bol pre drahú Matku Máriu ťažký deň. Zostala sama, opustená a do neba akoby sa nedalo dovolať. Ale ona určite netúžila po pomste. Naopak, odpúšťala tým, ktorí zabili jej Syna, a prosila       o ich obrátenie.

 V nedeľu chválime Pána a ďakujeme mu za všetko, čo spravil v našom živote

     V nedeľu, keď sa Pán Ježiš po zmŕtvychvstaní stretol so svojou Matkou, bola to radosť nad radosti. Tešili sa, že vydržali do konca a tak vyplnili Božiu vôľu celú. Pridajme sa k radosti celého neba z víťazstva preslávneho a ďakujme za všetko.

    

     Na jednom z prvých modlitebných trojdní MM v Bratislave sme dostali pri modlitbe obraz: veľké čierne zviera ťahalo za sebou čierny koč plný ľudí a uháňalo veľkou rýchlosťou. Zrazu bolo nútené zastať – dvere koča sa otvorili a ľudia vystupovali von. Vysvetlenie toho obrazu: Diabol, ktorý držal v zajatí mnohých ľudí, bol nútený zastať pred silou spoločných modlitieb mnohých matiek. Vďaka modlitbám trojdnia je veľa ľudí oslobodených z jeho otroctva.

     Tešíme sa na duchovné spoločenstvo. Za MM                                          mama Jana

 

„... Aj dnes ťa pozývam k modlitbe.

Nech je tvoj vzťah k modlitbe každodenný. Modlitba koná zázraky v tebe aj cez teba.

Preto nech je modlitba pre teba radosťou.

Potom bude tvoj vzťah k životu hlbší a otvorenejší a pochopíš, že život je pre teba dar. ...“

porov. Medžugorie 25. 9. 2013

 

Miesta a časy konania trojdnia:

Bánovce nad B., Kostol Najsvätejšej Trojice, vždy po sv. omši, ktorá sa začína o 18.00;

Banská Bystrica – Podlavice, Kostol Sv. Ducha, Pia po sv. omši, ktorá sa začína o 18.00, So 17.00, Ne 16.45;

Banská Bystrica – Sásová, Kostol Panny Márie Pomocnice kresťanov, vždy po sv. omši, ktorá sa začína o 18.30;

Bardejov, Kostol sv. Anny, Pia po sv. omši, ktorá sa začína o 16.30, So putujeme tak ako minulý rok do Krakova, Ne Kostol sv. Anny 15.00;

Blatné pri Senci, štyri modlitbové skupinky v Blatnom budú mať trojdnie spoločne v súkromí a pravdepodobne aj na fare;

Bobrovec, Kostol sv. Juraja, Pia po sv. omši, ktorá sa začína o 18.30, So po sv. omši, ktorá sa začína o 07.00, Ne 15.00;

Bratislava, Kostol Loretánskej Panny Márie – u uršulínok, vždy o 17.00;

Divín, Kostol všetkých svätých, Pia a So 13.00, Ne 15.30;

Dolná Súča,  Pia 18.30, So 07.30, Ne 14.00;

Dolný Kubín, Kostol povýšenia sv. Kríža na Brezovci, Pia po sv. omši o 18.30, So po sv. omši o 07.00,  Ne po sv. omši o 07.45;

Dubnica nad Váhom, Pia Kostol sv. Jakuba 16.30, So Katolícky dom, Kaplnka sv. J. Bosca 14.00, Ne Kostol sv. Jakuba 14.00;

Galanta, Kostol sv. Štefana kráľa, v So po sv. omši o 9.30;

Handlová, Kostol sv. Kataríny, Pia  16.30 a  Ne 10.00, So na fare 16.30;

Hriňová, Kostol sv. Petra a Pavla, Pia 17.30, So 18.00, Ne 15.00;

Jakubany, gréckokatolícky Chrám sv. apoštolov Petra a Pavla, Pia 19.00, So 17.30, Ne 14.00;

Kalinovo, Kostol povýšenia sv. Kríža, vždy o 17.30;

Košice - Furča, Kostol sv. rodiny, vždy o 16.30;

Kremnica, Kostol sv. Alžbety, vždy o 14.30;

Kurov (pri Bardejove), Pia Kostol sv. Šimona a Júdu 19.00, So – pripájame sa k mamám z Bardejova a putujeme do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove, Ne Kostol sv. Šimona a Júdu v Kurove v prítomnosti kňaza a pred vyloženou Oltárnou Sviatosťou;

Levoča, gréckokatolícky Chrám Presvätej Bohorodičky na Košickej ulici, Pia 16.00, So a Ne 15.00;

Liptovský Hrádok, Kostol navštívenia Panny Márie, Pia po sv. omši o 17.30, So po sv. omši o 18.00, Ne 15.00;

Lučenec, Pia a Ne v Kostole navštívenia Panny Márie, So v Kostole Krista kráľa, vždy po večernej sv. omši;

Ľubotín, Kostol mena Panny Márie, Pia 19.00, So 08.00, Ne 15.00;

Martin, farský Kostol sv. Martina, Pia a So po sv. omši, ktorá sa začína o 18.00, Ne 16.00;

Myjava, Kostol sv. Štefana, Pia po sv. omši o 18.00, So 08.00, Ne 15.00;

Nové Zámky, vo farskom kostole,  vždy po sv. omšiach 18.45 ;

Novoť, Kostol narodenia Panny Márie, Pia po sv. omši o 18.00, So po sv. omši o 15.00, Ne 15.00;

Partizánske, Pia v Kostole sv. Tomáša na Šípku po sv. omši, ktorá sa začína o 18.00, So v Kostole Božského Srdca Ježišovho v Partizánskom po sv. omši, ktorá sa začína o 18.30, Ne v Kostole sv. Tomáša na Šípku o 15.00;

Podolínec, Kostol nanebovzatia P. Márie, Pia a So po sv. omši, ktorá sa začína o 18.30, Ne 14.00;

Prešov - Sekčov, gréckokatolícky Kostol povýšenia sv. Kríža, vždy o 16.30;

Rajecké Teplice, Kostol Božského Srdca Ježišovho, Pia  a So o 17.00 pred sv. omšou, Ne 14.00;

Rožňava - Juh, Kaplnka v podnikateľskom inkubátore, Pia po sv. omši, ktorá sa začína o 18.00, So a Ne 17.00;

Snina, Kostol Božieho milosrdenstva, Pia 18.30, So 07.30, Ne 14.00;

Spišská Nová Ves, Pia v Kostole nepoškvrneného počatia Panny Márie (malý kostol) po sv. omši o 16.30, So v Kostole nanebovzatia Panny Márie po sv. omši o 06.45, Ne v Kostole nepoškvrneného počatia Panny Márie (malý kostol) po sv. omši o 09.00;

Stropkov, Sanktuárium Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, vždy po sv. omši, ktorá sa začína o 18.00;

Svätý Jur, Pia vo farskom Kostole sv. Juraja po sv. omši o 19.00, So na fare po sv. omši o 19.00, Ne na fare o 15.00;

Šamorín, Kostol nanebovzatie Panny Márie, dvojjazyčne, Pia 15.30, So 17.00, Ne 15.00;

Šenkvice, Pia v Kostole sv. Anny o 17.30, So v Kaplnke Sedembolestnej Panny Márie na Cerovom o 18.00, Ne tiež v kaplnke na Cerovom o 14.00;

Štúrovo, Kostol sv. Imricha, Pia 16.00, So 17.00, Ne 15.00;

Topoľčany, Kostol nanebovzatia Panny Márie, vždy po sv. omši, ktorá sa začína o 18.30;

Trebišov, Kostol Navštívenia Panny Márie, Pia a So 19.00, Ne 16.00;

Trenčianske Teplice, Kostol sv. Štefana – kráľa, Pia 17.00, So 07.30, Ne 17.30;

Trnava, Kostol sv. Anny (uršulínsky), vždy o 18.00;

Veľký Krtíš, farský Kostol narodenia Panny Márie, Pia  a So 18.45, Ne 16.00;

Zákamenné, Kostol nanebovzatia Panny Márie, Pia a So 17.00, Ne 15.00;

Žiar nad Hronom, Kostol Sedembolestnej Panny Márie, Pia a So 17.15, Ne 16.30;

Žitavany, Kostol narodenia Panny Márie, Pia 19 00, So 15 00, Ne 14 30.

 

Informáciu priebežne aktualizujeme na našej stránke www.modlitbymatiek.sk.

Ak sa nám ešte chcete nahlásiť alebo sme na Vás v zozname zabudli, napíšte nám na adresu:    

3dnie@modlitbymatiek.sk

Comments
sign-in-to-add-comment
No comments yet. Be the first.