Blogy (Pôst s deťmi)

« Back

Náš pôstny kalendár: Smrtná nedeľa (Piata pôstna nedeľa)

 


Liturgické čítania:

Jer 31, 31-34
Ž 51, 3-4. 12-13. 14-15 Refrén: Bože, stvor vo mne srdce čisté.
Hebr 5, 7-9
Jn 12, 20-33


Z knihy proroka Jeremiáša:
„Hľa, prichádzajú dni, hovorí Pán, keď uzavriem s domom Izraela a s domom Júdu novú zmluvu; nie takú zmluvu, akú som uzavrel s ich otcami v ten deň, keď som ich vzal za ruku a vyviedol z egyptskej krajiny, a oni túto zmluvu porušili, hoci ja som bol ich Pánom, hovorí Pán.
Takáto bude zmluva, ktorú po tých dňoch uzavriem s domom Izraela, hovorí Pán: Svoj zákon vložím do ich vnútra a vpíšem ho do ich srdca; ja budem ich Bohom a oni budú mojím ľudom.
Nik nebude poúčať svojho blížneho ani brat brata slovami: ‚Poznaj Pána!‘, lebo ma budú poznať všetci, malí i veľkí, hovorí Pán. Odpustím im ich neprávosť a na ich hriech si už nespomeniem.“

 Boží zákon máme vpísaný do srdca. A Boží zákon je Láska. Láska k blížnemu, láska k sebe, láska k Pravde... Láska k Bohu. Kto nemiluje, nepoznal Boha. Ale kto má lásku v srdci, ten pozná Boha a Boh býva v ňom. Nech láska - pravá Láska, ktorá nie je závislá na ľudských vlastnostiach stále rastie v mojom srdci!

 

Viac na http://letitia-tiba.blogspot.sk/p/nas-postny-kalendar-3.html

Comments
sign-in-to-add-comment
Chcem poznať Pána! Vďaka za blogemoticon
Posted on 3/18/13 6:14 PM.