Blogs

« Back

Krása

Krása

detskej duše.

Terézia bola najmladším dieťaťom v ich rodine, nemala možnosť vidieť malé deti. Raz sa jej možnosť naskytla a Terezka získala krásnu skúsenosť.

...mohla som zblízka pozorovať duše detí... Dievčatká boli vo veku pod šesť rokov. Terezka sa s nimi starostlivo zaoberala a vysvetľovala im rôzne veci. Všimla si pri tom, že ľahko od nej prijali to, o čom im hovorila. Napísala o tom:

"Svätý krst zrejme vložil do ich duší veľmi hlboký zárodok božských cností, pretože sa prejavujú už od detstva, nádej na budúce dobrá je pre ne dostatočnou pohnútkou, aby prinášali obete. Keď som chcela dosiahnuť, aby sa moje dve dievčatká navzájom znášali, nesľubovala som hračky a cukríky tej ústupčivej, ale miesto toho som im hovorila o večných odmenách, ktoré dá Ježiško v nebi dobrým deťom. Tá staršia, ktorej rozum sa už začal rozvíjať, pozerala na mňa očami žiariacimi od radosti, dávala mi množstvo otázok o Ježiškovi a o jeho čarovnom nebi a sľubovala mis nadšením, že svojej sestre vždy ustúpi."

Keď som tak zblízka sledovala tieto nevinné duše, pochopila som, aké je to nešťastie, ak ich dobre nevychovávajú už od ich prebúdzania, kým sú ako mäkký vosk, do ktorého možno vtisnúť odtlačky cností, ale aj zla... Pochopila som, prečo Ježiš povedalv evanjeliu: "Kto by pohoršil jedného z týchto maličkých..." Koľko duší by dosiahlo svätosť, keby boli dobre vedené!

Vedela, že Boh nepotrebuje nikoho, aby vykonal svoje dielo, "ale ako dovoľuje obratnému záhradníkovi pestovať vzácne a chúlostivé rastliny a dáva mu k tomu potrebné vedomosti a pre seba si vyhradzuje starostlivosť o oplodnenie, tak chce Ježiš, aby sm mu pomáhali v jeho božskom pestovaní duší. Čo by sa stalo, keby zlý záhradník zle štepil svoje kríky, keby nepoznal ich vlastnosti a chcel, aby mu kvitli ruže na broskyni?...Zahubil by strom, ktorý bol predsa dobrý a schopný prinášať ovocie.

Podobne treba rozoznávať už od detstva, čo Pán Boh žiada od duší, a podporovať pôsobenie jeho milosti a nikdy ho neurýchľovať, ani nespomaľovať...

Ako sa malé vtáčence učia spievať tak, že počúvajú svojich rodičov, aj deti sa učia vedu čností, vznešený spev Božskej lásky, od duší poverených vychovávať ich pre život....

Terezka mala vtedy 14 rokov...

 

Terézia z Lisieux, nar. 1873, zomrela 1897, jej rodným menom Terezka Martinová, napísala o mnohých veciach, týkajúcich sa duší vo svojej autobiografii "Príbeh jednej duše", ktoré je hodné si prečítať.

+

 

Comments
sign-in-to-add-comment
Skvelý blog, a Príbeh jednej duše patrí medzi špice katolíckej literatúry, a nielen pre rehoľníkov. Sv. Terézia z Lisieux je sympatická azda najmä tým, že jej "malá cesta" je prístupná každej duši. Ďakujem!
Posted on 9/9/13 8:23 PM.