Blogs

« Back

Pastieri

Pastieri

Boh si vyvolil pastierov. Pri svojom narodení, zvestovaní Božieho narodenia iným ľuďom. Oni boli schopní vidieť, počuť a prijať Krista. Boh si vyvolil Pastiera aj pre svoju Cirkev. Pastier nikdy neopustí svoje stádo, chráni ho vlastným životom.

Pastier dá aj svoj život, aby ochránil svoje ovce.

Aký nádherný obraz! Pastier, ktorý vedie stádo oviec, oni idú za ním, dôverujú mu, poznajú jeho hlas.

Pastieri boli jednoduchí ľudia. Boli však pracovití a boli si vedomí svojej úlohy. Boli na nohách a vyzerali do diaľky, keď pásli svoje ovce. Stále hľadeli, aby spozorovali, či ovciam nehrozí nejaké nebezpečenstvo. Boli pripravení zakročiť, ak by sa objavilo nebezpečenstvo, ak by niečo či niekto ohrozil jeho ovce.... Vedel o každej jednej, ani jednu nestratil...

Pán si vybral pastierov, aby privítali jeho príchod na svet. vedel, že sú starostliví a počúvajú srdcom. Veď ani vtedy, keď prišiel na svet Spasiteľ sveta, nie všetci uverili. Pastieri však vedeli... a ohlasovali Pánov príchod. Prišli sa mu pokloniť, v úcte a pokorne kľakali pred Dieťatkom, uloženom v jasliach.

Pán používal obraz pastiera vo svojich podobenstvách. Dal nám príklad vo všetkom.

Prosme Pána za našich pastierov, za kňazov, biskupov aj za sv. Otca. Majú veľkú úlohu, veľkú zodpovednosť za svoje stádo, im zverené.

Duch svätý, Svetlo a Pravda,Láska Ty veď našich kňazov!

Mária, matka Božia, vyprosuj im potrebné milosti! Pokorne prosíme, ochraňuj ich pred všetkým, čo by im mohlo škodiť. Amen!

Pán je môj Pastier, nič mi nechýba, vedie ma po zelených pasienkach, vodí ma k tichým vodám, dušu mi osviežuje. Vodí ma po správnych chodníkoch, verný svojmu menu. Žalm 23, 1-3;

I keby som mal ísť tmavou dolinou, nebudem sa báť zlého, lebo tvoj prút a tvoja palica, tie sú mi útechou. Žalm 23, 4;

Comments
sign-in-to-add-comment
Milá Majka, veľmi pekne Ti ďakujem za tento krásny príspevok.

Lk10,1 Potom Pán vyvolil iných sedemdesiatich dvoch a po dvoch ich poslal pred sebou do každého mesta a na každé miesto kam sa sám chystal ísť.

2 A povedal im: "Žatva je veľká, ale robotníkov málo. Preto proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu!

3 Choďte! Hľa, posielam vás ako baránkov medzi vlkov.
Posted on 9/24/12 10:05 AM.
Majka ďakujememoticon
Posted on 9/24/12 2:18 PM.
Prosme za svätých kňazov!!!!!!!!!! Máme takú núdzu, že sa to nedá ani vysloviť. My ovečky sme vlažní či slabí a oni tiež! Nie všetci, ale mnohí... alebo aj bezmocní, hoci majú - máme Najmocnejšieho...
Posted on 9/26/12 11:25 PM in reply to Eva Vráblová.