Blog

« Back

Mk 10, 46-52 Čo chceš, aby som ti urobil

Mk 10, 46-52 Čo chceš, aby som ti urobil

Ponúkam ďalší článok reťaze úvah nad Božím Slovom z exercícií

Bartimej, slepec, keď sqa dopočuje ,že neďaleko je taký, čo uzdravuje, prirodzene začne kričať.Chce to aj on! Márne ho budú odháńať.

I dnes odháňajú. Ba azda aj my odháňame tých, čo vystierajpú ruky za Ježišom.

Ja- netrpezlivosťou, strachom, že ma niekto predbehne a nebodaj dostane viac.

Kňaz v niektorej farnosti: "Odtiaľ potiaľ sú moje povinnosti.Viac nežiadajte. Máte omše, spoveď, krsty sobáše, pohreby....viac nežiadajte, na to sme tu."

Predstavená X.Y. v reholi ZZ:  Ja som musela, keďza komunizmu,ja,ja,ja....tak musíte aj vy. A tuý sme, vydržali sme. A koľké mladé utekáte.

Jedine JEŽIŠ vie, čo skutočne môžem, čo vládzem a čo naozaj potrebujem.

Bartimej bol slepý a to mu znemožňovalo naplno žiť.

Aj ja mám také veci.

Nemám prácu. Mám depresiu. Môj muž je agresívny.Som sama. Deti sme vychovali a idú si svojou cestou, kašľú na zásady, ktoré sme im vštepovali.

Odháňajú ma.

Kam sa hrabeš? Nemáš postavenie.Odrobila si si svoje, Dieru do sveta nezrobíš, stiahni sa. Zariaď sa, my nie sme charita...

CHCEM VIDIEŤ JEŽIŠA. Vstať a ísť za Ním, On ešte o mňa záuujem MÁ.

Nesmiáem sa báť "konkurencie", či tí druhí majú väčší nárok....Ježiš má dosť pre každého.A On síce vie, čo potrebujem,ale chce, aby som mu to povedala. Veď tak to robia tí, ktorí sa majú radi....

A tak, drahý Ježiš, prosím: pomôž mi zvládnuť zdravotné problémy, problémy v manželstve, slabo prospiejúcu dcéru, drzého syna, arogantného šéfa,depresiu, odstrkovanie ľudí, ktorým som bola kedysi užitočná a dnes ma postrčili na vedľajšiu vzdialenú koľaj, a DAJ MI VIDIEŤ SEBA,

Bartimej išieel potom po ceste. A ja chcem tiež ísť po ceste. Po Tvojej. A nezísť z nej. Buď so mnou.