Blog

« Back

Sudca Samson II Sdc 14-16

Sudca Samson II Sdc 14-16

Filištínci boli pohanským národom, ktorý sídlil na pobreží Stredozemného mora a snažili sa svoje územie rozširovať do vnútrozemia .Nenápadne sa posúvali horám v strede dobytej kanánskej krajiny a v bojoch mali striedavo úspechy a neúspechy. Bol to však v očiach Izraela národ pohanský, neobrezaný, hoci silný , muži boli fyzicky veľmi zdatní a tak sa Izraelci nepúšťali do vojen s nimi ľahkovážne, vždy čakali na vhodný čas. Ale tentoraz sa mala prejaviť aj Samsonova sila.

Prišiel čas, keď sa mládenci ženievajú Zapáčila sa mu práve filištínska deva a napriek odporu rodičov, ktorí ešte dodržiavali Mojžišov zákon, že Izraelita si nemá brať pohanku, ju predsa len získal. Svadba bola okázalá, píše sa o tridsiatich družboch a siedmich dńoch veselia..  Nedávno predtým zabil leva a cestou na vlastnú svadbu videl, že v jeho zdochline sa usadili divé včely. Bolo zvykom, že pri jedle a pití si orientálci dávali hádanky. Takto dal hádanku i Samson: "Z požierajúceho vyšiel pokrm a zo silného vyšla sladkosť." Ťažko im bolo hádať- a išlo tu aj o stávku, preto robili nátlak na nevestu, aby z neho odpove´d dostala. Podarilo sa jej to, prezradila ju svojim rodákom a tak Samson stávku prehral Nebolo preň problémom zaplatiť. Vybral sa do Aškalóna, zabil tam tridsiatich Filištíncov a priniesol, čo sľúbil- Ich sviatočné odevy.

Medzitým však jeho mladomanželku dal otec jednému z družbov. Samson sa rozzúril, pochytal zo tristo šakalov, pozväzoval im chvosty a medzi ne upevnil fakle. Tie potom zapálil a vypustil ich do obilia, spálil im tak nielen úrodu, ale aj olivy a vinohrady. Odplata nedala na seba dlho čakať. Filištínci vytiahli proti Judsku. Sami judskí muži prišli vyhľadať Samsona do jaskyne, kde sa ukrýval, rozhodnutí vydať ho, lebo na vojnu s Filištíncami si netrúfali.On nebol z kmeňa Júdu, ale Dan. Chceli ho odovzdať živého, poviazali ho . Tu však zostúpil naň Pánov duch a sila. Hrubé povrazy, ktorými bol poviazaný, popraskali ako tenké nitky, putá mu spadli z rúk. Našiel osliu čeľusť a ňou pobil tisíc Filištíncov, Tí sa rozutekali. Vysilený a vysmädnutý Samson prosil Pána o vodu a dostal ju pri prameni v Lechi a stal sa sudcom Izraela na dvadsať rokov.

Pán chcel dať Samsonovi ten najvzácnejší dar a zasvätiť si ho pre seba. Ale človek má rozumnú vôľu a dospelému synovi ani rady rodičov nezabránili zobrať si pohanku, ktorá neuctievala jediného Pána. Kým sa nedostal do osídel dievčiny, dokázal byť skromný a ani sa nepochváli, že zabil leva....Ale stalo sa to, čo i dnes- často na chvastúnstvo a vynášanie sa podnieti spoločnosť, ktorú vyhľadávame....stačí ísť do našich pohostinstiev, aby sme videli a počuli, ako chlapi z čírej chute zabaviť sa na niekom  povzbudzujú k falošným hrdinstvám.

Žena by mala byť mužovi oporou a nie zvodkyňou . Nahovorila ho prezradiť hádanku. Bol to vlastne podvod. Nuž a stáva sa, že ženy sú tie, ktoré nahovárajú na oveľa horšie veci.Keď sa muž potom pre následky rozzúri, niet mu rady a uchýli sa k niečomu ešte horšiemu- pomste. Posmta je tak silná, zlá vec, že človek nebýva spokojný, kým ju nevykoná.

Takto z Božieho daru, ktorý má byť pre radosť a úžitok, vyrastá zneužitím zlo.

A my?

Každý sme dostali nejaký boží dar, v ktorom vynikáme. Krstom sme mu zasvätení. Pri sviatosti birmovania prosíme, aby v nás Duch svätý rozmnožoval svoje dary. K tým patrí dar rozumu, múdrosti, poznania, sily ,rady, nábožnosti a úcty pred Pánom.

O tie nám treba prosiť, naša sviatosť birmovania je ukazovateľom smeru, kam sa máme uberať vo svojom živote a o čo prosiť.

Som silný? Prosím o mudrosť, ako so silou zaobchádzať. Som bystrý a ľahko chápem? Prosím o dar rady a pochopenie, že ten dar nemám pre seba, ale pre iných. Som vynaliezavý? Prosím, aby som tento dar nezneužíval na úkor iných.

A ku všetkým darom potrebujeme ešte pokoru- že dary nemáme od seba,

Vieru- že Boh nám v ťažkostiach vždy pomôže, a nábožnosť- že Bohu, jedine jemu patrí chvála a zvrchovaná úcta za všetko, čo mi dal.

A preto sa modlím aj: "...a neuveď nás do   p o k u š e n i a  .....ale   z b a v   n á s    z l é h o..." Amen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments
sign-in-to-add-comment
„Som silný? Prosím o múdrosť, ako so silou zaobchádzať. Som bystrý a ľahko chápem? Prosím o dar rady a pochopenie, že ten dar nemám pre seba, ale pre iných. Som vynaliezavý? Prosím, aby som tento dar nezneužíval na úkor iných. A ku všetkým darom potrebujeme ešte pokoru- že dary nemáme od seba,“...

Aj tu platí, že človek tu nie je len sám pre seba, ale vždy sa nájdu ľudia, čo sa darmi dajú kúpiť. Kupujeme si výhody týchto ľudí a hovoríme tomu korupcia, ktorá je stále taká rozšírená a tolerovaná. Je náročné zostať poctivý v tejto dobe, keď ľudia dávajú do popredia vlastné záujmy na získanie majetku, peňazí, alebo moci na úkor druhých. Sv. Písmo predpovedá, že „ ľudia budú milovať samých seba.“
Posted on 8/27/13 10:49 AM.
Pekný príspevok, trošku spätne pri Samsonovi uvažujem, že bol ten vyvolený, vyviesť svoj národ zo zajatia ale bol čiernou ovcou doslova. Pohorel v toľkých veciach. Napokon kmeň Dan aj v zaniká a už viac neexistuje. Vystrieda ho iný kmeň. Palestína v tom čase bola zmesou ozaj rôznych kmeňov a národností, ktoré vyznávali jedného Boha Jahveho.
Posted on 8/30/13 1:28 AM.