Vladimír Jukl

Otec Vladimír Jukl včera 1.5.2012 vstúpil do nového - Božieho sveta, modlime sa za neho a spomínajme s láskou a vďakou.
Read More About Vladimír Jukl »

Povinné oslavy

Pre tých neskoršie narodených
Read More About Povinné oslavy »

Klbko

Toto vzniklo už dávnejšie z vďačnosti a úcty ku konkrétnemu kaplánovi. Ale odvtedy som bola v kontakte už s viacerými, a zistila som, že bez mena konkrétneho je to trefnejšie, lebo sa to týka všetkých.
Read More About Klbko »

A zase začínam

Krátko po ranných chválach ...
Read More About A zase začínam »

List priateľke

Bez oslovenia
Read More About List priateľke »

Hľadať v láske

Hľadať v láske lásku Boha.
Read More About Hľadať v láske »

Bodka

Nábožnosť je harmónia seba samého s Bohom, okolím, so samým sebou, nábožnosť je život v láske.
Read More About Bodka »

Sme vzácni

Boh nás miluje bez závdavku a zadarmo nám dáva radosť, pokoj a spásu.
Read More About Sme vzácni »

Jérôme Lejeune

Nenávidený až za hrob - Jérôme Lejeune (1926-1994) Autor Anna Petová 22.4.2012 Francúzsky lekár. Pediater. Zaoberá sa genetikou a bioetikou. Svetovo uznávaný vedec. Identifikuje Downov syndróm. Tvrdí, že ľudský život začína momentom počatia. Prvý prezident Pontifikálnej akadémie pre život. Poradca pápeža vo veciach lekárskej etiky. Člen viacerých akadémií a univerzít. Nositeľ mnohých čestných doktorátov. Profesor Jérôme Lejeune.
Read More About Jérôme Lejeune »

Začať musím od seba

Zmeniť treba najprv svoje srdce a svoje zmýšľanie, potom môžem pracovať na zmene svojho života.
Read More About Začať musím od seba »

Iní

"Boh je len jeden" a Boh je milosrdná láska a miluje svoje deti rovnako.
Read More About Iní »

Ako vanie vietor, ktorý trasie dvermi...

Duch Svätý prichádza do môjho života ako vietor, ktorý trasie dvermi, ktorý sa ozýva tak silno, že ho nedokážu zahlušiť zvuky sveta.
Read More About Ako vanie vietor, ktorý trasie dvermi... »

Desatoro pokoja Ján XXIII.

"Tešme sa z dobra, ktoré robia iní, a pomáhajme im zo všetkých síl. Možno že Bohu, lepšie ako my, poslúžia iní." (sv. František Saleský)
Read More About Desatoro pokoja Ján XXIII. »

Eschatologická reč 2

Eschatologická reč Ježiša Krista - tu sa nám Ježiš prihovára ako starostlivý priateľ- brat- Otec.
Read More About Eschatologická reč 2 »

Eschatologická reč 1

Vždy, keď Ježiš prehovorí, moje srdce sa raduje, lebo Jeho slová sú pretkané láskou; láskou, ktorá hreje v každej situácii, lebo nemilujem len ja, ale som milovaná takou nesmiernou láskou, ktorá bola zavŕšená obeťou na kríži. Ježišove slová sú živé, priamo od Boha – môjho stvoriteľa, ktorý miluje mňa a ja milujem Jeho. A je v nich dôkaz o tom, čo dokáže láska. Zahĺbme sa spolu do prvej časti Eschatologickej reči Ježiša a spojme sa v láske.
Read More About Eschatologická reč 1 »

Žalm 139

Kniha žalmov - kapitola 139
Read More About Žalm 139 »

Ako by ich jedna mater mala

Nie je tu o tom, že niekto vám podsúva svoj názor na priateľa či priateľku a vy ani nezbadáte, že ste spáchali hriech v posudzovaní.
Read More About Ako by ich jedna mater mala »

Prázdny hrob

Nepriamym dôkazom Ježišovho zmŕtvychvstania je prázdny hrob. Nechceli uveriť, že odtiaľ odišiel sám, ale si mysleli, že ho odtiaľ odniesli apoštoli. Ján uveril. Pochopil, že to, čo uvidel nemôže byť ľudským dielom.
Read More About Prázdny hrob »

K Veľkej Noci

„Hľa ja som s vami po všetky dni, až do skončenia sveta“ (Mt 28,20)
Read More About K Veľkej Noci »

Reč na hore

Pán Ježiš nám v Evanjeliu podľa Matúša - v 5.kapitole, zanechal jasný recept aký má byť náš vzťah k hriechu, Božím zákonom i ku skutkom. Rozhodné „ÁNO“ na život bez hriechu v spravodlivosti a rozhodné „NIE“ pre páchanie hriechu.
Read More About Reč na hore »

Skutok bez lásky je bezvýznamný - viera bez skutkov je mŕtva

1Kor 13,3 A keby som rozdal celý svoj majetok ako almužnu a keby som obetoval svoje telo, aby som bol slávny, a lásky by som nemal, nič by mi to neosožilo.
Read More About Skutok bez lásky je bezvýznamný - viera bez skutkov je mŕtva »

Aktuálna téma - kríž

Kríž je znakom kresťanstva. V týchto dňoch táto symbolika nás sprevádza viac než inokedy, keďže žijeme v znamení dní, kedy bol Ježiš Kristus na kríži oslávený.
Read More About Aktuálna téma - kríž »

Vietor

Je to reakcia na pravú "dvojtvárnosť", ktorú som poznala v reakciách niektorých "tiež kresťanov", nevynímajúc seba. Tvrdila som, že "nechem, nebudem" mať svoj blog. Ale je tu...
Read More About Vietor »
Showing 651 - 673 of 673 results.
Items per Page 25
of 27