Entries with tag synoda o rodine .

Plné znenie záverečného príhovoru pápeža Františka na Synode biskupov 2015

Vatikán 4. novembra – Prinášame plný text príhovoru Svätého Otca Františka pri záverečnom zasadnutí v pléne 14. riadneho generálneho zhromaždenia Synody biskupov dňa 24. októbra 2015. Drahé blaženosti, eminencie, excelencie, drahí bratia a sestry, chcel by som sa predovšetkým poďakovať Pánovi za to, že viedol našu synodálnu cestu v týchto rokoch Duchom Svätým, ktorý Cirkev nikdy...
Read More About Plné znenie záverečného príhovoru pápeža Františka na Synode biskupov 2015 »

Svedectvo audítorov synody o nábožensky zmiešanom manželstve

Vatikán 12. októbra – Súčasťou programu prebiehajúcej Synody o rodine sú aj vystúpenia audítorov. V sobotu 10. októbra sa počas 7. generálnej kongregácie so svojím svedectvom o živote rodiny podelili aj manželia z Indie – Penelope a Ishwarlal Bajajoví. Ich vyše 38-ročné manželstvo má za sebou zaujímavú históriu. Ide totiž o zväzok medzi katolíčkou a hinduistom, ktorý harmonickým vývojom...
Read More About Svedectvo audítorov synody o nábožensky zmiešanom manželstve »

Svätý Otec v rannej homílii: Poslušnosť Božej vôli robí zázraky

Vatikán 6. októbra - Chráňme sa toho, aby sme mali tvrdé srdce, ktoré Božiemu milosrdenstvu nedovolí vstúpiť. Pred týmto varoval pápež František počas svätej omše, ktorú slávil v kaplnke Domu sv. Marty ešte pred začiatkom zasadania v Synodálnej aule. V homílii vyzval nevzpierať sa Pánovmu milosrdenstvu a neuprednostňovať pred ním naše vlastné myšlienky alebo zoznam prikázaní, ktoré majú byť...
Read More About Svätý Otec v rannej homílii: Poslušnosť Božej vôli robí zázraky »

Homília pápeža Františka pri otvorení Synody o rodine: Cirkev otvorená pre človeka dnešnej doby

Vatikán 4. októbra – Prinášame plné znenie homílie Svätého Otca Františka pri slávení Eucharistie v Bazilike sv. Petra 4. októbra 2015, pri príležitosti otvorenia 14. riadneho generálneho zasadania Biskupskej synody na tému „Povolanie a poslanie rodiny v Cirkvi a v súčasnom svete“:  «Keď sa milujeme navzájom, Boh ostáva v nás a jeho láska v nás je dokonalá» (1 Jn 4,12). Biblické...
Read More About Homília pápeža Františka pri otvorení Synody o rodine: Cirkev otvorená pre človeka dnešnej doby »

Motu proprio pápeža Františka na spružnenie súdnych procesov nulity

Vatikán 8. septembra  - Podporovať „nie nulitu manželstiev, ale urýchlenie súdnych procesov”.  Toto je jedna z nosných myšlienok z dnes vydaných dvoch listov motu proprio pápeža Františka „Mitis Iudex Dominus Iesus” a „Mitis et misericors Iesus“ o reforme kánonického procesu pre kauzy vyhlásenia nulity manželstva v Kódexe kanonického práva (CIC) a Kódexe kánonov východných cirkví...
Read More About Motu proprio pápeža Františka na spružnenie súdnych procesov nulity »
Showing 5 results.