« Назад

...a, ja, čo som bola v dave, nechápala som...

...a, ja, čo som bola v dave, nechápala som...

Máriini pútnici - I pellegrini di Maria.

Posolstvo dané Lellovi Pannou Máriou pre ľudstvo 06/10/2018

Drahé detičky moje, som tu medzi vami, aby ste sa naučili viac poznať Kráľa pokoja.

Deti moje, pozývam vás pozdvihnúť oči k Nebu, lebo odtiaľ príde pomoc, a ja prichádzam na Zem, aby som Vám ukázala cestu Neba. Koľkí z vás túžia stretnúť Kráľa pokoja?

Toto je chvíľa, detičky moje, kedy kráčať po cestách, ktoré Boh vyznačil pre každého z Vás, aby ste mohli investovať pre večnosť.

Koľkí z Vás žiadajú modlitby a milosti! Avšak, ja Vás povzbudzujem naučiť sa chváliť Boha, aby ste si zvykli rozpoznať Jeho stopy; a, iba tak, budete môcť rozlíšiť plány, ktoré má pre každého z Vás, prostedníctvom posolstiev, ktoré sú Vám dávané.

Ak nežijete moje posolstvá, nemôžte pochopiť tieto časy milosrdenstva a milosti; preto Vás prosím, aby ste mi pomohli!

Už dlho vás žiadam, aby ste mi ponúkli vaše srdcia na odprosenie za hriechy, pohŕdania a urážky, ktoré robia.

Modlite sa deti moje, aby ste sa naučili milovať tých, ktorí sú po vašom boku; bez odsudzovania! Hovorím Vám, detičky moje, buďte svetlom sveta, aby ste boli vždy milosrdní prostrednictvo milosti, ktorá je Vám dávaná vo sviatostiach. Iba tak budete môcť bojovať Zlo, ktoré, každý deň, na vás útočí, so svojimi zvádzaniami.

A vy, čo hovoríte, že ma milujete: povzbudzujem vás, aby ste prosili o milosť zostať so zrakom upretým na kríž, aby sa kríž stal pre vás vašou spásou. Odtiaľ, môj Syn, mi daroval milosť, stať sa vašou Matkou; a ja, čo som bola v dave, nechápala som toto všetko, počula som môjho Syna, ako sa obrátil k Otcovi kričiac: “všetko je dokonané”! Aj ja, detičky moje, som zažila scénu smrti; a tam som pochopila, že smrť neexistuje, a, že môj Syn zaspal; a hovorím Vám, detičky moje, aby ste neplakali za vašimi drahými, lebo zaspali; a niesú mŕtvi. Preto, deti moje, proste o milosť odovzdanosti, aby ste pochopili plány Boha.

Som po vašom boku a blízko vás!

Modlite sa, modlite sa, modlite sa, aby som mohla dlho zostať pri Vás, a odhalila Vám záležitosti Neba; lebo Vy nieste z tohto sveta, ale ste boli stvorení pre večnosť!

Žehnám vás všetkých!

[preložil D.R.]

[obrázok: www.preghiereagesuemaria.it/immaginisacre.htm ]

Комментарии
sign-in-to-add-comment
Dnes sme často nútení žiť v dave. Uvažovať, ako dav, konať, ako dav. Mária nás učí hľadieť na kríž. Na Ježiša, ktorý bol bytý a opľúvaný davom. Dav ho odsúdil, a chcel, aby prepustili Barabáša, ktorý bol vrahom. Mária a Ján stáli pod krížom. Kontemplovali kríž. To im umožnilo nemyslieť, nehovoriť a nekonať, ako dav.
Отправлено в 18.02.19 18:03.