« Назад

Jednoduchá modlitba pútnikov.

Jednoduchá modlitba pútnikov.

Máriini pútnici - I pellegrini di Maria.

Pane Ježišu, my Ťa Žehnáme a ďakujeme Ti za všetky milosti, ktoré nám dávaš.

Ďakujeme Ti za dar, ktorý nám dávaš na príhovor Tvojej drahej Matky, ktorá Svojim “ÁNO” porazila Evin hriech.

Áno!! Ó Matka!! Sme Tvoje deti, a chceme byť zasvätení Tebe: synovia a dcéry, pútnici, ktorí chcú kráčať po Tvojich stopách.

Každodenne upieraš Svoj zrak, na každého z nás, ktorí často urážame Tvojho drahého Syna! Chceme ti obnoviť naše “ÁNO”, aby si matersky zhliadla na tých, ktorí Ťa vzývajú.

Je pravda, že sme hriešnici, sme však Tvoje deti! My, Tvoje deti, ti sľubujeme, že sa budeme modliť za tých, ktorí nedokážu kráčať po ceste svätosti.

Daj, aby sme mohli byť Tvojou oporou, dnes a stále! Amen.

Otčenáš, Zdravas a Sláva Otcu.

 

https://www.incamminoconmaria.it

Комментарии