« Назад

Matka Nehy.

Matka Nehy.

Posolstvo 4. januára 2020

Moje drahé deti, aj dnes prichádzam medzi vás, aby som vás viedla po ceste svätosti. Som s vami a blízko vás.

Vy, deti milované Bohom, ktoré hľadáte Jeho lásku, nenechajte sa zmiasť všetkým tým, čo je neporiadok a nedovoľuje Vám vychutnávať Jeho lásku. Môj syn je pokoj, útecha a túži po tom, aby každý z vás zakúsil svoju lásku.

Nato, aby ste boli uzdravení zo všetkých zranení je potrebné rozhodnúť sa modliť, modliť, modliť, aby ste pocítili v hĺbke svojho srdca živú a pravú prítomnosť môjho syna Ježiša.

Odvahu deti moje, som blízko každého z vás, aby som vás utešila a poutierala vaše slzy.

A vy, ktorí ste ma prijali do vášho srdca, aby ste žili tieto časy milosti a nastúpili ste na túto cestu: žiadam od vás, aby ste mi pomohli dať spoznať lásku môjho Syna tým, ktorí nepoznajú Boha.

A vy, deti moje pútnici, ktorí žijete tento dar lásky: buďte vždy vytrvalí v modlitbe, aby som Vám z Neba mohla odhaliť plány, ktoré má môj Syn s každým z Vás.

Ďakujem Vám, lebo, prostredníctvom vašich Večeradiel Modlitby, ste mojimi apoštolmi a ostatní môžu prijať lásku Boha.

Som s Vami, ako Matka Nehy a prichádzam na toto miesto, aby som Vám darovala všetku svoju Nehu Matky.

Modlite sa, modlite sa, modlite sa, aby sa mohli uskutočniť všetky plány môjho Syna Ježiša!

Ďakujem Vám, že ste odpovedali na moje volanie!

https://www.incamminoconmaria.it/2020/01/04/posolstvo-pre-ludstvo-dane-pannou-mariou-lellovi-4-januara-2020/?lang=sk#more-3413

http://preghiereagesuemaria.it/immaginisacre.htm

Комментарии