« Назад

Mimoriadne posolstvo, ktoré dala Panna Mária Lellovi 25/02/2021.

Mimoriadne posolstvo, ktoré dala Panna Mária Lellovi 25/02/2021.

Mimoriadne posolstvo, ktoré dala Panna Mária Lellovi 25/02/2021. 

 

Dnes ráno prišla Mária.

 

Modlili sme sa spolu, a potom povedala:

 

Povedz mojim deťom, ktoré kráčajú po tejto ceste, ktoré kráčajú po stopách môjho Syna:

 

Ďakujem Vám detičky, že odpovedáte na tieto pozvania večeradiel modlitby. Vašou modlitbou prinášate veľa duší k môjmu Synovi Ježišovi. Pokračujte takto! Pracujete v Pánovej vinici! 

 

Som  blízko Vás, a uprene sa dívam na Vás, aby ste sa premenili na nehu lásky, tak, ako svätý Jozef, ktorý ma doprevádzal so svojou nehou. 

 

A dnes, hovorím Vám, ktorí ste boli povolaní stať sa svedkami tejto oázy pokoja: nežite už, ako keby ste nepoznali Boha a neznepokojujte sa pre pozemské záležitosti, ale žite tieto časy milosti, ktoré Vám Boh daroval! 

 

Dám Vám moje materské požehnanie. 

 

Ďakujem Vám, detičky moje, ktoré nesiete dobrú novinu tým, ktorí sú bez nádeje a bez budúcnosti. Vy buďte budúcnosťou! Buďte nádejou! 

 

Žehnám Vás a ďakujem Vám, že ste odpovedali na moje volanie.

 

https://www.incamminoconmaria.it/?lang=sk

 

http://www.preghiereagesuemaria.it/immaginisacre.htm

Комментарии