« Назад

Ukrižovaný.

Ukrižovaný.

Čím viac upierate oči na Mňa, tým viac dobrota koná vo Vás! Čím viac budete s mojím Synom Ježišom, tým Viac nepriateľ nemôže vplývať na Vás!

Máriini pútnici - I pellegrini di Maria.

Mimoriadne posolstvo, Passatempo, 21.  jún 2017.

Počas tejto duchovnej obnovy, v mojej modlitbe, pýtal som sa Márie, že či je spokojná s týmito našimi stretnutiami, s touto našou cestou. A, ako vždy, Mária ma nesklamala, a skutočne, dnes ráno som vystúpil do kaplnky, a Panna Mária už bola tam, čakala na mňa!

Povedala mi: "Pochválaný buď Ježiš Kristus!" a ja som odpovedal: "Dnes a vždy nech je pochválený!", potom pokračovala: "Syn môj ďakujem za Vaše Áno. Môj Syn má plán, na každého z Vás; treba sa rozhodnúť žiť a vychutnávať tú milosť, ktorú Vám Boh dáva zadarmo! Semeno môjho Syna už bolo vo Vás, teraz je čas, aby vypučalo, je čas žatvy!

Vy, moje detičky, ktoré dobre poznáte moje chodníky, žiadam Vás, apoštoli Moji, aby ste mi pomohli, dať spoznať tento Môj príchod medzi Vás! Môj Syn ma posiela, aby ste, Vy, pochopili, že Boh existuje, preto prichádzam, lebo mnohé moje deti zabudli, že Boh existuje a chcú vytvoriť svet bez Boha. Moji apoštoli, mohla by som volať každého z Vás po mene, aby som Vás utešovala a živila všetkou Mojou láskou. Ďakujem, detičky moje, za lásku, ktorú máte k druhým. Ja, ako matka, túžim, aby ste boli jednotní, aby, prostredníctvom Vás, ostatní, ktorí nepoznajú Boha, mohli vidieť krásy a divy, ktoré Boh uskutočnuje vo Vašom živote. Koľkí sa ešte musia rozhodnút pre svoje Áno, ale Boh je plný milosrdenstva a plný dobroty! Buďte vždy plní lásky a milosrdní jedni k druhým!

Ježišovi Apoštoli boli 12, a vy ste teraz začali hovoriť Vaše Áno; buďte svetlom pre tých, ktorí nemajú svetlo; túžim vám pomôcť kráčajúc s Vami! Toto všetko, Vy, teraz nechápete, akvšak kráčate po cestách, ktoré Boh už vyznačil vo vašich srdciach, Vy, apoštoli moji, budete mať Svetlo na pochopenie celého tajomstva, ktoré teraz nedokážete pochopiť. V lone vašej matky, Môj Syn, už vedel o Vás; mnohí ešte nechápu prečo si ich Boh vybral, ja som si Vás vybrala, lebo tak sa zapáčilo Môjmu Synovi.

Detičky moje, držím Vás za ruku, je čas svedčiť, je čas povedať Vaše Áno! Staré veci sa pominuli, obnovte sa Jeho krásou, uprite, aj Vy, Váš pohľad k tejto milosti, ktorú Vám Boh zveruje! Je to pozvanie, ktoré Boh ponúka do Vašich rúk, prijmite ju, detičky, a viac sa zamilujete do tejto milosti, ktorú vám Boh doprial! Vaše srdce už napatrí Vám, ale Môj Syn bude žiť vo Vás a spolu so Mnou budete svedkami Jeho milosrdenstva.

Veľké veci Vám chce Pán dopriať; aby uskutočnil túto Svoju milosť, Boh si používa Vás; nechajte sa zviesť a milovať touto milosťou, už dávno Boh napísal do vaších srdc tento projekt! Ste zreničkou Mojich očí, uprela som Môj pohľad na Vás a dotkla som sa Vašich srdc; toto je chvíľa, je čas, kedy Boh sa Vám prihovára!

Čím viac upierate oči na Mňa, tým viac dobrota koná vo Vás. Čím viac budete s Mojím Synom Ježišom, tým viac nepriateľ nemôže vplývať na Vás!

Žehnám Vás mojou materskou láskou! Ďakujem, že ste odpovedali na moje volanie!"

( preložil D.R. )

https://www.incamminoconmaria.it/2017/06/21/passatempo-21-jun-2017/?lang=sk

Комментарии