Дневники

« Назад

Misie v Hriňovej

... program misií

Program misií vo farnosti Hriňová

od 20. 5. do 27. 5. 2018

„Príď Duchu Svätý...“

 

Nedeľa

                     Krivec

 

 

 

 

 

  08. 00

  09. 00

  10. 00

  10. 50

  15. 00

  17. 00

Sv. omša s misijnou kázňou

Sv. omša s misijnou kázňou

Sv. omša s misijnou kázňou

Stretnutie s mládežou

Pobožnosť + katechéza pre ženy

Film „Ježiš“

Pondelok

 

 

 

 

  8.00

15.30

17.00

17.50

Sv. omša s misijnou kázňou

Sv. omša pre deti

Sv. omša s misijnou kázňou

Katechéza pre mužov

HRIECH

 

OBRÁTENIE

Utorok

 

 

 

  8.00

15.30

17.00

Sv. omša s misijnou kázňou

Sv. omša pre deti

Sv. omša s misijnou kázňou

SPOVEĎ

 

SMRŤ A SÚD

Streda

 

 

 

  8.00

15.30

17.00

Sv. omša s misijnou kázňou

Sv. omša pre deti

Sv. omša s misijnou kázňou

CIRKEV

 

JEŽIŠ - DARCA ŽIVOTA

Štvrtok

 

 

  8.00

17.00

Sv. omša s misijnou kázňou

Sv. omša a adorácia

VIERA

O EUCHARISTII

Piatok

 

 

 

  8.00

18.00

19.00

Sv. omša + udelenie sviatosti pomazania chorých

Sv. omša + obnova manželských sľubov

Stretnutie s mládežou

UTRPENIE

 

LÁSKA

Sobota

  8.00

Sv. omša s misijnou kázňou

MODLITBA

 

18.00

Novéna k MUP

 

 

18.30

Sv. omša s misijnou kázňou

PANNA MÁRIA

Nedeľa

Krivec

 

  08.00  

  10.00

  15.00

Sv. omša s misijnou kázňou

Sv. omša s misijnou kázňou

Sv. omša – záver misií

 

 

                                                     KRÍŽ

Sviatosť zmierenia

deti

ženy

muži

mládež

utorok

streda

štvrtok

piatok

od   15.00

od   09.00 do 11.00 a od 15.30

od   09.00 do 11.00 a od 15.30

od   15.30

 

Misie vo farnosti - to je čas, keď môžeš urobiť niečo pre svoj vzťah k Bohu, pre svoju večnosť. V mene Kristovom prosíme každú rodinu, každého farníka: Neodmietni toto pozvanie.

 

Váš duchovný otec a pátri misionári

Предыдущий
Комментарии