« Назад

Posolstvo z 25. novembra 2011

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja
25. november 2011

 

     Drahé deti!


      Dnes vám chcem dať nádej a radosť. Všetko, čo je okolo vás, milé deti, vás vedie k pozemským veciam.
      No ja vás chcem viesť k času milosti, aby ste cez tento čas boli čím bližšie k môjmu Synovi,aby vás On mohol viesť k svojej láske a večnému životu, po ktorom túži každé srdce.
      Vy sa, milé deti, modlite, a nech sa vám tento čas stane milostivým pre vašu dušu.
      Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.

Комментарии