« Назад

Posolstvo z 25. októbra 2011

Medžugorie, 25. október 2011
„Drahé deti! Hľadím na vás a nevidím vo vašich srdciach radosť. Dnes vám túžim dať radosť Vzkrieseného, aby vás On viedol a objal svojou láskou a nežnosťou. Milujem vás a neustále sa modlím za vaše obrátenie pred svojím Synom Ježišom. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Комментарии
sign-in-to-add-comment
Vďaka za pozdieľanie, radosť je to, čo potrebujeme všetci. Radosť je našou silou.
Отправлено в 26.10.11 7:56.
Presne tak, Maťko. Niekedy je ťažšie vydolovať ju v hĺbke srdca, ale Pán dáva milosť znovu ju objaviť. Radostný deň!
Отправлено в 26.10.11 8:30 в ответ на Martin Lojek.