Rímskokatolícka cirkev

farnosť Klin

Hlavná 223/126

029 41  KLIN

0435584500

email: klin.fara@gmail.com