Отображение сетевого контента

Úlohou kňazov je, aby posväcovali Boží ľud vysluhovaním sviatostí a svätenín a aby žehnali boží ľud. Na týchto stránkach sa dočítate, akým spôsobom slúžia kňazi farnosti Lomnička pre boží ľud tejto farnosti.

 

Отображение сетевого контента

Neznámi dobrodinci darovali našej farnosti

monštranciu, kalich a paténu.

Ďakujeme