Documents and Media

Назад к целой странице
show-liferay-sync-tip
Birmovka - 2.7.2006
Birmovka 2011
Gréckokatolícka farnosť Prakovce
Historické fotky obce Prakovce aj farnosť
My a naše stretká doma i v diecéze
Obec Prakovce
Obec Prakovce - história
Odpustová slávnosť 18. 9. 2011
Prvé Sväté prijímania v našej farnosti
Rimokatolícky kostol sv. Ľudmily a fara
Sv. Ľudmila