Profile

farnosť Prakovce
x-registered-members
x-involved-communities
x-involved-families

Участники

Miestny správca:
Mgr. Ján Tarbaj
Kapláni:
contact-informations

Žiadosti o členstvo

Запросы не найдены.
Пользователь  
Запросы не найдены.
Показывается результатов: 0.

Приглашение

Wall - najnovšie

Отображение сетевого контента

Pondelok:  17:00 (v zime); 18:00 (v lete)

Utorok:      17:00

Streda:      07:30

Štvrtok:      17:00

Piatok:       17:00

Sobota:        7:30

Nedeľa: 8:00 , 10:00

Отображение сетевого контента

 

V roku 1883 bol v Prakovciach postavený murovaný kostol zasvätený svätej Ľudmile.

Zaujímavými pamätihodnosťami kostola je oltárny obraz sv. Ľudmily od maliara Viktora Madarásza  a tiež liatinové schody, stĺpy, zábradlie a železné parkety nachádzajúce sa v interiéri kostola.

Отображение сетевого контента

 

Ďakujeme všetkým dobrodincom, ktorí prispeli finančne či modlitbami k oprave nášho chrámu,.. máme novú medenú strechu, premaľovaná je časť interiéru, nové schody, zábradlie, strieška, svetlá, celé ozvučenie kostola, upravený exteriér...

Ešte sa toho musí veľa urobiť...v kostole aj na fare, aj v našich dušiach a srdciach sú potrebné zmeny ♥ A tiež túžime tiež po pastoračnom centre pre deti a mladých. A tiež aby Pán volal ochotných dobrovoľníkoch...prosíme aj naďalej o modlitby + aj finančnú pomoc.

---Veriaci z farnosti Prakovce---

 

Svoje finančné dary môžete poslať na tieto účty:
Rímskokatolícka cirkev farnosť Prakovce, 055 62 Prakovce, číslo účtu 0101378766/0900 pri platbe
tuzemskej alebo SWIFT (BIC) kód: SK0609000000000101378766 GIBASKBX pri platbe zo zahraničia.

 

Telefonický kontakt: 0534874317. Mgr. Ján Tarbaj, kanonik h.c. a Farská ekonomická rada

Дневники

« Назад

Vzťahová väzba, rodičia a dieťa, prenatálne obdobie a dôsledky v budúcnosti

Vzťahová väzba, rodičia a dieťa, prenatálne obdobie a dôsledky v budúcnosti

Pridávam link na veľmi zaujímavú prednášku Prof. MUDr. Jozefa Mikloška, PhD., ...myslím, že zaujme každého, kto má deti, či s nimi pracuje. Je to síce dlhšie, ale dá sa to pozrieť predsa aj po častiach, podľa možnosti voľného času :)

https://www.youtube.com/watch?v=5OV3BZJPU2k

Na konci je aj zaujímavé video ako výskum vzťahu a interakcie dieťaťa a rodičov, počas prenátalneho obdobia pri ultrazvuku :) ...inak povedané: Ako reaguje dieťa na dotyk a hlas svojich rodičov v brušku :)

Следующий
Комментарии