« Назад

Betlehemy vo farnosti Spišská Belá

Cez vianoce si udalosti súvisiace s narodením Ježiša Krista pripomíname aj vizuálne - staviame Betlehemy.

Spieva mládežnícky zbor Fortúna.

Комментарии
sign-in-to-add-comment
Júj, to je niečo pre mňa!!!
Ďakujeeeeeeeeeeeeeeem.
Kto ma pozná, vie, som notorik na Betlehemy, (ak niekto nejaký nepotrebuje, rada im dám domov.)
Ten obrovský je krásny, že také niečo máte...
Ten v 48-53 sekundách je úchvatný, úplne prvý záber a potom to isté v noci,... jéje.

Nádhera.

...mńa fascinuje, ako tento motív spracúva každý trochu ináč, z iného materiálu, z iného pohľadu, a každé dielko vypovedá o svojom tvorcovi a jeho vnútri...
Отправлено в 29.12.11 4:53.
Asi som slepý, ale na nejakých fotkách som Betlehem nevidel. Prečo sa to vlastne volá Betlehem a nie maštaľ? Keď tak človek si vezme, Betlehem je celé mesto. Asi preto, že to krajšie znie Betlehem ako keby maštaľ. emoticon
Отправлено в 29.12.11 8:23.
Ondrej Anton Miškovič
Betlehem (iné názvy: jasle, betlehemské jasle; trochu expresívne jasličky, betlehemské jasličky) je umelecké, často priestorové, vyobrazenie znázorňujúce Svätú rodinu pri narodení Ježiša. Práve narodený Ježiško leží v chlieve (príp. v jaskynke) na sene v jasliach (t. j. kŕmidle pre dobytok) a Panna Mária a svätý Jozef ho opatrujú. Pastieri a orientálni Traja králi prinášajú dary a scéna býva doplnená zvieratami (vôl, oslík, ovce, ťavy a iné) a anjelom.
Betlehemy boli a sú vytvárané z najrôznejších materiálov: z dreva, keramiky, papiera, perníku, ale i piesku, snehu či ľadu. Na pútnických a iných rušných miestach a námestiach sa uchytila tradícia živých betlehemov, ktorých postavy i zvieratá sú autentické. Špecifikum predstavujú hrané scénky v betlehemoch. Jasle ako kŕmidlo a stojan na seno v chlieve, predstavujú ústredný výjav ľudových betlehemov. Pre vznik tradície jasiel má význam udalosť z roku 1223, kedy pozval taliansky šľachtic Giovanni di Velita Františka z Assisi, aby strávil Vianoce na jeho panstve. Budúci svätec si vraj želal vidieť, ako práve narodený Ježiško leží v núdzovom príbytku v chlieve na sene v jasličkách a rozhodol sa, že tento výjav zobrazí. Vybral si preň jaskynku na vrchole skalnatého kopca pri dedinke Greccio, ktorú upravil ako kaplnku a usporiadal v nej výjav narodenia Pána. Sem pozval v noci 24. decembra dedinčanov zo širokého okolia. O polnoci sa rozozneli zvony a kopec sa rozžiaril mnohými svetlami z pochodní prichádzajúcich ľudí. V jaskynke boli jasle, oslík a teliatko, pri ktorých slúžil kňaz omšu a František čítal úryvky z Lukášovho evanjelia, ktoré jediné podrobnejšie opisuje Kristove narodenie. Podľa tradície bola táto udalosť prvým „betlehemom“ a zároveň sa tu po prvýkrát slúžila polnočná omša. Do ľudového prostredia sa betlehemy dostali s reformami Jozefa II. na konci 18. storočia, ktorý nariadil zrušenie niektorých cirkevných objektov. Umelci, do tej doby pracujúci v chrámoch tak prišli o prácu a začali vyrábať betlehemy.
Отправлено в 29.12.11 11:04 в ответ на Miroslav Čonka.
Pekné video. A je tam aj naše centrum emoticon Pán kaplán, ďakujeme
Отправлено в 29.12.11 22:17.