Blog

« Назад

Richard Vašečka: Milovať a ctiť navždy (video)

Richard Vašečka: Milovať a ctiť navždy (video)

V pondelok 24.3.2014 sme v našej farnosti privítali Richarda Vašečku, pôvodne učiteľ náboženstva, momentálne poslanca NR SR. Prihovoril sa nám s veľmi jasným odkazom potreby vernosti, lásky a úcty v manželskom zväzku muža a ženy.

Комментарии