Blog

« Назад

Ako hovoriť s mladými o láske a čistote (video)

Ako hovoriť s mladými o láske a čistote (video)

Istotne mi dáte za pravdu, že rozprávanie o láske a čistote teenagerom nie je vôbec jednoduché. Niekoľko návodov preto ponúkla lektorka Eva Izraelová, ktorá spolu s manželom hovorí mladým o odkaze Jána Pavla II., ktorý zanechal v Teológii tela: "Ján Pavol II. vyjadril vo svojich dielach túžbu, aby sa radostná zvesť o manželstve, o láske, o vzťahovosti, o Božom pláne pre človeka šírila medzi všetky vekové kategórie a my sa snažíme s manželom zasiahnuť srdcia mladých ľudí tým, že chodíme po školách.“

 

Prednáška odznela na seminári v Poprade. Ostatné prednášky zo seminára sú k dispozícii na stránke Katechetického úradu Spišskej diecéy www.dkuspis.sk.

Комментарии