Blog

« Назад

Pozvánka na katechézy o teológii tela od Jána Pavla II.

Pozvánka na katechézy o teológii tela od Jána Pavla II.

Kto je človek? Aké je jeho povolanie? Čo je to láska? Čo to znamená milovať? Prečo Boh stvoril človeka ako muža a ženu? Prečo ich povolal do manželského života? V čom spočíva skutočná sila i krása sviatostného manželstva a rodiny? Aký je pohľad Boha a Cirkvi na ľudské telo a jeho sexualitu? Aj o týchto témach budú katechézy, ktoré sa budú konať pravidelne tretiu nedeľu mesiaca o 16:00 h v priestoroch Rímskokatolíckeho farského úradu v Spišskej Novej Vsi pod vedením vdp. Róberta Neupauera.

V roku svätorečenia bl. Jána Pavla II. a v Roku Sedembolestnej Panny Márie sú všetci záujemcovia pozvaní na cyklus katechéz o ľudskej láske, známych aj pod názvom "Teológia tela". Tieto katechézy nám zanechal bl. pápež Ján Pavol II. ako jedno z hlavných posolstiev svojho pontifikátu. Na tieto katechézy sú pozvaní predovšetkým manželia, snúbenci a mladí, ako aj všetci tí, ktorí túžia znovuobjaviť pravdu a krásu o ľudskej láske. Tých, ktorí túžia objaviť aký je Boží plán s človekom v manželskom, rodinnom i zasvätenom živote. Tých, ktorí túžia hlbšie spoznať svoje povolanie muža a ženy, manžela a manželky, otca i matky. Prvá sa uskutoční v nedeľu 19. januára 2014 o 16:00 h. 

Plagát na stiahnutie

Комментарии