« Назад

Život bez silných fráz

Život bez silných fráz

Zo všetkých strán sa k nám skláňajú veľké „myšlienky“ a niekedy si na tomto veľtrhu fráz, kde je každá krajšia ako tá ďalšia, človek nevie vybrať. K čomu to vedie? K slovám.

 

Stretávam sa so skepsou, ktorú nelieči ani viac modlitby, ani viac informácií, ani viac čohokoľvek... Pocit nedostatočnej rýchlosti, sústredenosti, nadšenia, či prílišnej aktivity a jasnozrivosti, ktorá chce mať štatút absolútna. Prečo je to tak? Dostaneme sa k slovám.

 

Zážitok skúsenosti slabosti však dáva pohľad k prijatiu vlastnej ľudskosti, na ktorú treba často väčšiu odvahu ako k frázovaniu. Vždy ma opäť prekvapí, keď kráčam od svojej telesne postihnutej kamarátky (na elektrickom invalidnom vozíku), opäť o stupeň šťastnejšia poznaním skutočnej sily. A pritom nie sú potrebné žiadne veľké slová.

 

Slová, ktoré sľubujú istoty, prácu... alebo iné, ktoré človek aj sám hovorí pre zaobalenie názoru do krajšieho obalu. Fráza ako poistka budúcnosti a útek z prítomnosti.

 

Ticho, ktoré obsahuje všetko veľké sa nedá obsiahnuť slovami. Dá sa len tak trošku popísať, ale o to viac žiť. A práve to je život v pravde, zároveň aj skúšobný kameň reality. Pretože na pravde sa realita dokáže pevne zakoreniť a nielen rozbiť na prázdny rozptyl ideí, ktoré tu už často boli a zrejme, aj ešte často budú. Poznanie bolí, ale nedá sa ničím iným vykúpiť.

 

Pokiaľ sa človek nenaučí pokorne v tichu stavať na pravde, myslím si, že bude stále znovu klamaný a sklamaný... či už z Cirkvi, politiky, alebo dennodenných vzťahov.

Pochopenie Slova, ktoré sa stalo telom môže byť východiskom. Potom sa dá vykročiť a vkročiť do dejín.

 

P.S:

na inšpiráciu

http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=9QdvP55HUyI

Предыдущий
Комментарии
sign-in-to-add-comment
Monika, pekne si to napísala... vnímam to podobne, ako problem stíšenia sa uprostred dnešnej uponáhľanej spoločnosti..... zžívame sa s tým, ako by to bolo normálne, však každý je dnes veľmi zaneprázdnený..... tak sa aspoň navzájom posťažujme. Je mi smutno, keď to počujem aj od kňazov.... v skutočnosti za tým vidím diabla, ktorý nás odpútava od Boha i od ľudí.....
asi ste už dostali do svojej mailovej schránky podobný mail- pripájam aspoň kúsok, keďže to nie sú moje myšlienky:


Satan zvolal celosvetové zhromaždenie démonov. Vo svojom úvodnom prejave povedal:
'Nemôžeme ľuďom zabrániť, aby chodili do kostola. Nemôžeme im zabrániť, aby čítali Bibliu a poznávali pravdu. Dokonca im nemôžeme zabrániť ani v tom, aby si vytvorili dôverný vzťah so svojim Spasiteľom. Nechajme ich teda, nech si chodia do kostola.'
'ALE pripravme ich o čas, aby nemali čas budovať si vzťah k Ježišovi Kristovi.'
'Práve toto od vás chcem,' povedal diabol:
'Zabráňte im v tom, aby boli v kontakte so svojim Spasiteľom a po celý deň udržiavali toto životodarné spojenie!'
'A ako to máme urobiť?' zvolali jeho démoni.
'Snažte sa, aby boli stále zaneprázdnení nedôležitými vecami a vymyslite si spústu možností, ako zamestnať ich myseľ,' odpovedal diabol.
'Pokúšajte ich, aby utrácali, utrácali a utrácali a vypožičiavali si peniaze. Presvedčte ich ženy, aby chodili do práce a trávili tam mnoho času a muži, aby pracovali šesť až sedem dní v týždni, desať až dvanásť hodín denne, aby si mohli dovoliť žiť prázdny život. Zabráňte im tráviť čas s deťmi. Keď sa ich rodiny rozpadnú, nebude už v ich domovoch skoro úniku od pracovného stresu! Pôsobte neustále na ich myseľ, aby nepočuli ten tichý, nenápadný hlas. Zlákajte ich, aby si na cestách neustále púšťali rádio alebo magnetofón, aby mali doma stále zapnuté televízory, DVD prehrávače a počítače, a dohliadnite na to, aby v každom obchode a reštaurácii stále vyhrávala svetská hudba. To úplne zamestná ich myseľ a preruší ich spojenie s Kristom.'
'Naplňte ich život množstvom „dobrých“ vecí, aby nemali čas čerpať silu od Ježiša. Tak budú skoro na všetko sami a kvôli týmto dobrým veciam obetujú svoje zdravie a rodinu.'
želám všetkým, ktorí si to čítate, aby sme sa nedali pohltiť týmto zhonom, aj keď máme dobrý úmysel slúžiť, ale aby sa nám darilo každý deň v tichu sa stretávať s našim Pánom a šíriť jeho pokoj v každodennom živote.
Отправлено в 19.04.12 8:10.